– Zabrana sklapanja ugovora o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) naručitelj Grad Pakrac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelja):

  • obrt „SLANT“, OIB: 05431848424, Pepe Polaka 60, Pakrac, vl. Dragan Blažević

Back to top
X
Skip to content