Vodoopskrbna i kanalizacijska mreža gospodarske zone Pakrac - Grad Pakrac

Ukupna vrijednost: iznos poznat nakon provedenog postupka javne nabave
Iznos sufinanciranja: 3.500.000,00 kn
Izvor sufinanciranja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije
Razdoblje provedbe: 01.06.2022. do 31.12.2024.

Opis projekta: Izgradnja infrastrukture vodoopskrbe i kanalizacijske mreže u gospodarskoj zoni ”Pakrac 1” kao preduvjeta za razvoj poduzetničke infrastrukture.  Zona gospodarske zone Pakrac nalazi se na području bivšeg gospodarskog kompleksa „Papuk”. U zoni trenutno ne postoji adekvatna vodoopskrbna i kanalizacijska mreža što otežava poslovanje poduzetnika. Predmetnim zahvatom omogućiti će se povezivanje postojeće vodoopskrbne mreže koja se nalazi na samom istoku i zapadu zone, a kojom će se osigurati dostatne količine vode za snabdjevenije zone i za protupožarnu zaštitu.

 

 

Back to top
Skip to content