Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Marija Martinelli | velj. 4,2019

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja...

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu

Marija Martinelli | velj. 4,2019

Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu   Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti, poziva...

Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata za 2019. godinu

Marija Martinelli | sij. 10,2019

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka...

Poziv na radionicu: „Europski socijalni fond – od projektne ideje do provedbe projekta“

Marija Martinelli | ruj. 19,2018

U listopadu 2018. u Zagrebu i Osijeku održat će se radionice na kojima će se pružati pomoć organizacijama civilnoga društva u izradi projektnih prijedloga za financiranje iz ESF-a Ovim putem Vas pozivamo...

Poziv udrugama Grada Pakraca koje se financiraju iz javnih izvora

Dubravka Špančić | svi. 14,2018

Ovim putem pozivamo udruge da otvore vrata svojih udruga te da se, organizacijom različitih događanja, uključite u Dane otvorenih vrata udruga 2018. koja za cilj ima informiranje javnosti o radu udruga...

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2018. godini

Dubravka Špančić | velj. 28,2018

Projektom se smatra, u smislu ovog Javnog poziva, skup aktivnosti kojima je unaprijed utvđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja. Sukladno Klasifikaciji...

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu

Dubravka Špančić | velj. 13,2018

Na temelju odredbi članka 92 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja...