Udomljavanje pasa iz Skloništa za životinje Bučje - Grad Pakrac

Saznajte VIŠE o ovoj akciji, a dodatne informacije o udomljavanju pasa zatražite na telefon Skloništa za životinje Bučje (034) 411 019, mobitel 099 44 11 019 ili  putem e-mail adresa vet.st.pk@po.t-com.hr i mojpas@pakrac.hr

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7030007.jpgIO:P7030007, PEPE
PEPE, mješanac, m., većeg rasta, težine 25 kg., datum rođenja 01.06.2024., u skloništu od 01.07.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7030009.jpgIO:P7030009, DUSTY
DUSTY, mješanac, m., niskog rasta, težine 15 kg., datum rođenja 01.07.2021., u skloništu od 02.07.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6270001a.jpgIO:P6270001
mješanac, m., nižeg rasta, težine 11 kg., datum rođenja 01.07.2023., u skloništu od 27.06.2024.


Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6270013.jpgIO:P6270013
mješanac, ž., većeg rasta, težine 21 kg., datum rođenja 01.06.2023., u skloništu od 24.06.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5220043.jpgIO:P5220043
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., datum rođenja 01.06.2023., u skloništu od 30.04.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5020030.jpgIO:P5020030
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 13 kg., datum rođenja 15.04.2023., u skloništu od 18.04.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4150047.jpgIO:P4150047
SAMMY, mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., datum rođenja 01.04.2023., u skloništu od 12.04.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4040022a.jpgIO:P4040022
mješanac, m., niskog rasta, težine 11 kg., datum rođenja 01.06.2023., u skloništu od 29.03.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3260019.jpgIO:P3260019
mješanac, ž., većeg rasta, težine 38 kg., datum rođenja 01.09.2021., u skloništu od 18.03.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1090023.jpgIO:P1090023
CHILLI, mješanac, ž., većeg rasta, težine 28 kg., datum rođenja 01.01.2023., u skloništu od 08.01.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3130003.jpg
IO:P3130003
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 22 kg., datum rođenja 01.03.2020., u skloništu od 08.03.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5170024.jpgIO:P5170024
mješanac, m., nižeg rasta, težine 15 kg., datum rođenja 01.05.2023., u skloništu od 14.05.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5220038.jpgIO:P5220038
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 24 kg., datum rođenja 01.05.2022., u skloništu od 21.05.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4040033.jpgIO:P4040033
mješanac, m., niskog rasta, težine 13 kg., datum rođenja 01.05.2023., u skloništu od 03.04.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed-1.jpgIO:P3070022
MIKI, mješanac,.m., nižeg rasta, težine 15 kg., datum rođenja 10.05.2022., u skloništu od 03.03.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4040027.jpgIO:P4040027
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 18 kg., datum rođenja 01.04.2022., u skloništu od 29.03.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PA300008.jpgIO:PA300008
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., datum rođenja 01.10.2022., u skloništu od 25.10.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3050013.jpgIO:P3050013
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 23 kg., datum rođenja 01.02.2020., u skloništu od 29.02.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p5.jpgIO:P8250021
BARCLAY, mješanac, m. srednjeg rasta, težine 18 kg., datum rođenja 01.08.2021., u skloništu od 22.08.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2160006.jpgIO:P2160006
mješanac, ž., niskog rasta, težine 11 kg., datum rođenja 15.06.2023., u skloništu od 15.02.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3040007.jpgIO:P3040007
NYLA, mješanac, ž., nižeg rasta, težine 10 kg., datum rođenja 01.10.2023., u skloništu od 29.02.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2160007.jpgIO:P2160007
mješanac, m., nižeg rasta, težine 8 kg., datum rođenja 01.02.2023., u skloništu od 15.02.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5310003.jpgIO:P5310003
VANJA, mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 22 kg., datum rođenja 01.05.2020., u skloništu od 12.05.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1290012.jpgIO:P1290012
PIXEL, mješanac, m., nižeg rasta, težine 17 kg., datum rođenja 20.01.2021., u skloništu od 25.01.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1090014.jpgIO:P1090014
PEPPER, mješanac, ž., većeg rasta, težine 25 kg., datum rođenja 01.01.2023., u skloništu od 08.01.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2130001.jpgIO:P2130001
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum rođenja 01.02.2023., u skloništu od 13.02.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed-2.jpgIO:P2260012
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 17 kg., datum rođenja 15.02.2022., u skloništu od 16.02.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1090033.jpgIO:P1090033
HOSCHI, mješanac, ž., nižeg rasta, težine 11 kg., datum rođenja 01.06.2023., u skloništu od 08.01.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB080015.jpgIO:PB080015
JOLA, mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 18 kg., datum rođenja 01.11.2022., u skloništu od 06.11.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1310001.jpgIO:P1310001
LIO, mješanac, m., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 20.01.2023, u skloništu od 24.01.2024.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC280005.jpgIO:PC280005
mješanac, ž., niskog rasta, težine 13 kg, datum rođenja 01.12.2020., u skloništu od 15.12.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC190018.jpgIO:PC190018
mješanac, ž., većeg rasta, težine 28 kg., datum rođenja 14.12.2019., u skloništu od 14.12.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC190016.jpgIO:PC190016
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 14 kg., datum rođenja 01.12.2022., u skloništu od 13.12.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PA200008.jpgIO:PA200008
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 14 kg., datum rođenja 01.10.2022., u skloništu od 09.10.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3240010.jpgIO:P3240010
mješanac, ž., većeg rasta, težine 28 kg., datum rođenja 01.03.2021., u skloništu od 24.03.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p6.jpgIO:P8230002 – UDOMLJEN 18.12.2023.
SAMU, mješanac, m., srednjeg rasta, težine 20 kg., datum rođenja 20.08.2021., u skloništu od 23.08.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4190020.jpgIO:P4190020 – UDOMLJEN 1.12.2023.
mješanac, m., niskog rasta, težine 10kg., datum rođenja 01.05.2022., u skloništu od 17.04.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PA300003.jpgIO:PA300003 – UDOMLJEN 1.12.2023.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 13 kg., datum rođenja 01.10.2022., u skloništu od 24.10.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9200021.jpgIO:P9200021 – UDOMLJEN 1.12.2023.
FRIDO, mješanac, m., većeg rasta, težine 26 kg., datum rođenja 01.10.2021., u skloništu od 18.09.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3130001.jpgIO:P3130001 – UDOMLJEN 1.12.2023.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., datum rođenja 01.03.2020., u skloništu od 07.03.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p1.jpgIO:P8230011 – UDOMLJEN 13.11.2023.
PEPE, mješanac, m., srednjeg rasta, težine 15 kg., datum rođenja 15.01.2023., u skloništu od 14.08.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p2.jpgIO:P8230015 – UDOMLJEN 13.11.2023.
PIKO, mješanac, m., srednjeg rasta, težine 15 kg., datum rođenja 15.01.2023., u skloništu od 14.08.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p3.jpgIO:P8230016 – UDOMLJENA 13.11.2023.
PAULA, mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., datum rođenja 15.01.2023., u skloništu od 14.08.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9130018.jpgIO:P9130018 – UDOMLJEN 23.10.2023.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 11 kg., datum rođenja 01.12.2022., u skloništu od 08.09.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p4.jpgIO:P8230008
POLLY, mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 15 kg., datum rođenja 15.01.2023., u skloništu od 14.08.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5310018.jpgIO:P5310018 – UDOMLJEN 10.7.2023.
BERTI, mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., datum rođenja 01.05.2020., u skloništu od 26.05.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5230014.jpgIO:P5230014 – UDOMLJENA 10.7.2023.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 17 kg., datum rođenja 04.01.2022., u skloništu od 19.05.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4140022.jpgIO:P4140022 – UDOMLJEN 29.5.2023.
mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., datum rođenja 01.04.2018., u skloništu od 13.04.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4190002.jpgIO:P4190002 – UDOMLJEN 29.5.2023.
mješanac., m., niskog rasta, težine 14 kg., datum rođenja 01.07.2012., u skloništu od 18.04.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4050029.jpgIO:P4050029 – UDOMLJEN 29.5.2023.
mješanac, m., niskog rasta, težine 12 kg., datum rođenja 01.04.2020., u skloništu od 01.04.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed-2.jpgIO:P3070021 – UDOMLJEN 29.5.2023.
DŽEKI, mješanac, m., nižeg rasta, težine 13 kg., datum rođenja 10.05.2022., u skloništu od 03.03.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4190007.jpgIO:P4190007 – UDOMLJENA 29.5.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., datum rođenja 01.06.2022., u skloništu od 16.04.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1270008.jpgIO:P1270008 – UDOMLJEN 17.4.2023.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., datum rođenja 01.01.2022., u skloništu od 25.01.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed-2.jpgIO:P2170024 – UDOMLJEN 19.3.2023.
mješanac, m., niskog rasta, težine 3 kg., datum rođenja 10.11.2022., u skloništu od 13.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed-3.jpgIO:P2170029 – UDOMLJEN 19.3.2023.
mješanac, m., niskog rasta, težine 3 kg., datum rođenja 10.11.2022., u skloništu od 13.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2100013.jpgIO:P2100013 – UDOMLJENA 19.3.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 01.07.2022., u skloništu od 08.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed-1.jpgIO:P2170031 – UDOMLJEN 19.3.2023.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 9 kg., datum rođenja 15.07.2022., u skloništu od 16.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2100007.jpgIO:P2100007 – UDOMLJENA 19.3.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 87 kg., datum rođenja 01.10.2022., u skloništu od 05.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2100005.jpgIO:P2100005 – UDOMLJENA 19.3.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., datum rođenja 01.10.2022., u skloništu od 05.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB300032.jpgIO:PB300032 – UDOMLJEN 19.3.2023.
mješanac., m., nižeg rasta, težine 12 kg., datum rođenja 01.11.2021., u skloništu od 24.11.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2100012.jpgIO:P2100012 – UDOMLJENA 27.2.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., datum rođenja 01.10.2022., u skloništu od 05.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1270013.jpgIO:P1270013 – UDOMLJENA 27.2.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum rođenja 01.10.2022., u skloništu od 25.01.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed.jpgIO:P1180010 – UDOMLJENA 27.2.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 15.03.2022., u skloništu od 13.01.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P8080003.jpgIO:P8080003 – UDOMLJEN 7.2.2023.
MADDOX, njemački ovčar, m., većeg rasta, težine 25 kg., datum rođenja 01.08.2020., u skloništu od 03.08.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1090008.jpgIO:P1090008 – UDOMLJENA 3.2.2023.
ELLY, mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., datum rođenja 01.09.2022., u skloništu od 05.01.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC300009.jpgIO:PC300009 – UDOMLJENA 3.2.2023.
mješanac, ž., niskog rasta težine 5 kg., datum rođenja 01.12.2021., u skloništu od 28.12.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB300028.jpgIO:PB300028 – UDOMLJENA 3.2.2023.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., datum rođenja 15.01.2022., u skloništu od 24.11.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC210002.jpgIO:PC210002 – UDOMLJENA 15.1.2023.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 22 kg., datum rođenja 01.12.2019., u skloništu od 13.12.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB300027.jpgIO:PB300027 – UDOMLJENA 15.1.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 01.11.2019., u skloništu od 24.11.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC060007.jpgIO:PC060007 – UDOMLJENA 15.1.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., datum rođenja 01.12.2019., u skloništu od 30.11.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-4.jpgIO:P8040004 – UDOMLJENA 25.11.2022.
LESSA, mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., datum rođenja 01.07.2021., u skloništu od 29.07.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9120002.jpgIO:P9120002 – UDOMLJEN 25.11.2022.
FLYNN, mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., datum rođenja 01.01.2022., u skloništu od 05.09.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9300001.jpgIO: P9300001 – UDOMLJEN 25.11.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 11 kg., datum rođenja 01.10.2021., u skloništu od 28.09.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9220017.jpgIO:P9220017 – UDOMLJEN 2.11.2022.
DONAR, mješanac, m., visokog rasta, težine 45 kg., datum rođenja 01.10.2020., u skloništu od 16.09.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P8010007.jpgIO:P8010007 – UDOMLJENA 17.10.2022.
CELINE, mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum rođenja 15.01.2022., u skloništu od 22.07.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image002.jpgIO:P8040020 – UDOMLJEN 17.10.2022.
YOURU, mješanac, m., nižeg rasta, težine 10 kg., datum rođenja 01.08.2021., u skloništu od 01.08.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image003.jpgIO:P8040017 – UDOMLJENA 17.10.2022.
LENA, mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 21 kg., datum rođenja 01.08.2020., u skloništu od 26.07.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9210011.jpgIO: P9210011 – UDOMLJEN 4.10.2022.
BALDUIN, mješanac, m., nižeg rasta, težine 12 kg., datum rođenja 01.10.2021., u skloništu od 20.09.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6140034.jpgIO: P6140034 – UDOMLJEN 1.7.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 7 kg., datum rođenja 01.06.2020., u skloništu od 10.06.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5040080.jpgIO: P5040080 – UDOMLJEN 20.5.2022.
FINN, mješanac, m., niskog rasta, težine 5 kg., datum rođenja 01.04.2021., u skloništu od 25.04.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P8240019.jpgIO:P8240019 – UDOMLJEN 20.9.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 4 kg., datum rođenja 10.08.2020., u skloništu od 19.08.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7210028.jpgIO: P7210028 – UDOMLJEN 2.9.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 01.07.2021., u skloništu od 05.07.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1240003.jpgIO: P1240003 – UDOMLJEN 2.9.2022.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 11 kg., datum štenjenja 15.01.2020., u skloništu od 19.01.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P8010004.jpgIO:P810004 – UDOMLJENA 2.9.2022.
SIRIUS, mješanac, m. niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 15.01.2022., u skloništu od 22.07.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4270046.jpgIO: P4270046 – UDOMLJENA 2.9.2022.
CHERI, mješanac, ž., nižeg rasta, težine 17 kg., datum rođenja 01.04.2020., u skloništu od 22.04.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1310005.jpgIO: P1310005 – UDOMLJENA 11.7.2022.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 22 kg., datum štenjenja 01.01.2021., u skloništu od 28.01.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P8010013.jpgIO: P8010013 – UDOMLJEN 27.7.2022.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 20 kg., datum rođenja 10.09.2022., u skloništu od 21.07.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P8010010.jpgIO: P8010010 – UDOMLJEN 27.7.2022.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 3,5 kg., datum rođenja 05.04.2022., u skloništu od 22.07.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6140031.jpgIO: P6140031 – UDOMLJEN 27.7.2022.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., datum rođenja 01.06.2020., u skloništu od 08.06.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4270041.jpgIO: P4270041 – UDOMLJENA 27.7.2022.
FUNNY, mješanac, ž., niskog rasta, težine 13 kg., nema prednju lijevu capu, datum rođenja 01.04.2021., u skloništu od 20.04.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5040073.jpgIO: P5040073 – UDOMLJENA 1.7.2022.
FLECKA, mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., datum rođenja 01.04.2021., u skloništu od 02.05.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4140024.jpgIO: P4140024 – UDOMLJENA 1.7.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum štenjenja 01.04.2020., u skloništu od 11.04.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6130023.jpgIO: P6130023 – UDOMLJENA 1.7.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., datum rođenja 01.06.2020., u skloništu od 03.06.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-3.jpgIO: P5200008 – UDOMLJENA 1.7.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum rođenja 15.01.2022., u skloništu od 18.05.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4270033.jpgIO: P4270033- UDOMLJENA 24.5.2022.
POLLY, mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 01.04.2020., u skloništu od 20.04.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P4270045.jpgIO: P4270045 – UDOMLJEN 24.5.2022.
ROMEO, mješanac, m., niskog rasta, težine 7 kg., datum rođenja 01.06.2021., u skloništu od 22.04.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9300011.jpgIO: P9300011 – UDOMLJEN 24.5.2022.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 21 kg., datum štenjenja 01.10.2020., u skloništu od 30.09.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p1.jpgIO: P2140020 – UDOMLJENA 12.4.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum štenjenja 15.09.2021., u skloništu od 10.02.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2170009.jpgIO: P2170009 – UDOMLJEN 18.3.2022.
MALIŠA, mješanac, m., niskog rasta, težine 6 kg., datum štenjenja 01.10.2017., u skloništu od 16.02.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2160021.jpgIO: P2160021 – UDOMLJEN 18.3.2022.
ADONIS, mješanac, m., niskog rasta, težine 20 kg., datum štenjenja 10.02.2021., u skloništu od 10.02.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je p2.jpgIO:P2140004 – UDOMLJEN 18.3.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 7 kg., datum štenjenja 25.10.2021., u skloništu od 28.01.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1170010.jpgIO: P1170010 – UDOMLJEN 18.3.2022.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 9 kg., datum štenjenja 01.06.2021., u skloništu od 29.12.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7290025.jpgIO: P7290025 – UDOMLJEN 18.3.2022.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 24 kg., datum štenjenja 01.08.2019., u skloništu od 12.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-2.jpgIO: PB080010 – UDOMLJEN 28.2.2022.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 01.12.2020., u skloništu od 05.11.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P1070017.jpgIO: P1070017 – UDOMLJENA 28.2.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum štenjenja 01.01.2019., u skloništu od 05.01.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2030003.jpgIO: P2030003 – UDOMLJENA 28.2.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 4 kg., datum štenjenja 25.10.2021., u skloništu od 28.01.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9100010.jpgIO: P9100010 – UDOMLJEN 28.2.2022.
ARUN, mješanac, m., nižeg rasta, težine 9 kg., datum štenjenja 01.12.2020., u skloništu od 02.09.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC270005.jpg IO: PC270005 – UDOMLJENA 24.1.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., datum štenjenja 15.07.2021. godine, u skloništu od 24.12.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC270004.jpg IO: PC270004 – UDOMLJEN 20.1.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 6 kg., datum štenjenja 15.07.2021., u skloništu od 24.12.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC140058.jpg IO: PC140058 – UDOMLJENA 20.1.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 4 kg., datum štenjenja 20.08.2021., u skloništu od 29.11.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC080054.jpg IO: PC080054 – UDOMLJENA 14.12.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 11 kg., datum štenjenja 01.05.2021., u skloništu od 01.12.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9060024.jpg IO: P9060024 – UDOMLJEN 29.11.2021.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 13 kg., datum štenjenja 01.09.2021., u skloništu od 21.08.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-1.jpg IO: P3050003 – UDOMLJEN 25.11.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 20 kg., datum štenjenja 01.02.2020., u skloništu o d 23.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9060031.jpg IO: P9060031 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 16 kg., datum štenjenja 01.09.2019., u skloništu od 26.08.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-1.jpg IO: P8060008 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 19 kg., datum štenjenja 01.08.2020., u skloništu od 28.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 12.07.2021.-095152-466x350.jpg IO: P7070020 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., datum štenjenja 01.06.2020., u skloništu od 01.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6010012-scaled-1-467x350.jpg IO: P6010012 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 23 kg., datum štenjenja 01.06.2019., u skloništu od 27.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7290027.jpg IO: P7290027 – UDOMLJEN 1.9.2021.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 01.07.2020., u skloništu od 23.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7090005.jpg IO: P7090005 – UDOMLJENA 31.7.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 10 kg., datum štenjenja 01.12.2020., u skloništu od 05.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6240001.jpg IO: P6240001 – UDOMLJEN 31.7.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 30 kg., datum štenjenja 01.06.2020., u skloništu od 14.06.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6010007-scaled-1-467x350.jpg IO: P6010007 – UDOMLJENA 31.7.2021.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., datum štenjenja 01.06.2020., u skloništu od 28.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5250037.jpg IO: P5200037 – UDOMLJEN 31.7.2021.
ŠARKO, mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenjenja 20.12.2014., u skloništu od 18.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5250040.jpg IO: P5200040 – UDOMLJEN 31.7.2021.
LISO, mješanac, m., većeg rasta, težine 26 kg., datum štenjenja 18.05.2007., u skloništu od 13.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6250008A.jpgIO: P6250008A – UDOMLJENA 9.7.2021.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum štenjenja 01.01.2021., u skloništu od 17.06.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image002-1.jpgIO: P3050006 – UDOMLJENA 28.5.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 11 kg., datum štenjenja 01.08.2020., u skloništu od 24.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5200028.jpgIO: P5200028 – UDOMLJENA 28.5.2021.
SUNNY, mješanac, ž., niskog rasta, težine 5 kg., datum štenjenja 01.05.2020., u skloništu od 10.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Snimka-cijelog-zaslona-28.05.2021.-124916.jpgIO: P4270010 – UDOMLJEN 20.5.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 11 kg., datum štenjenja 01.04.2019., u skloništu od 19.04.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001.jpgIO: P3240011 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., datum štenjenja 01.03.2019., u skloništu od 25.03.2021.
IO: P7060008 – UDOMLJEN 18.3.2021.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., star 1 god.,u skloništu od 30.06.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3100004m.jpgIO: P3100004 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 17 kg., datum štenjenja 01.03.2019., u skloništu od 07.03.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2180001m.jpgIO: P2180001 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 24.09.2011., u skloništu od 05.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed.jpgIO: P2230003 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 01.03.2020., u skloništu od 10.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2250001m.jpgIO: P2250001 – UDOMLJENA 10.3.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 01.03.2019., u skloništu od 18.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed.jpgIO:P1110006 – UDOMLJEN 19.2.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., datum štenjenja 01.07.2017., u skloništu od 07.01.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed.jpgIO: P2040004 – UDOMLJEN 16.2.2021.
mješanac, m. srednjeg rasta, težine 18 kg, u skloništu od 25.1.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC030009m.jpgIO: PC030009 – UDOMLJEN 1.2.2021.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., datum štenjenja 01.12.2018., u skloništu od 25.11.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC300003m.jpgIO: PC300003 – UDOMLJENA 1.2.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 15.05.2012, u skloništu od 22.12.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB230036m.jpgIO: PB230036 – UDOMLJENA 1.2.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 1.10.2019., u skloništu od 11.11.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC300004m.jpgIO: PB230036 – UDOMLJENA 1.2.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 1.10.2019., u skloništu od 11.11.2020.
IO: P7310020 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., srednjeg rasta, težine 17 kg., stara 2 god., u skloništu od 18.07.2019.
IO: P9280007 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., niskog rasta težine 6 kg., star 4 mj., u skloništu od 16.09.2020.
IO: P9290009 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., star 1 god., u skloništu od 24.09.2020.
IO: PA140005 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., niskog rasta, težine 6 kg., star 3 god., u skloništu od 06.10.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB100009m.jpgIO: PB100009 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., srednjeg rasta, težine 18 kg., star 1 god., u skloništu od 05.11.2020.
IO: P820002 – UDOMLJENA 5.9.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 4 mj., u skloništu od 18.08.2020.
IO:P820008 – UDOMLJENA 3.9.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 4 mj., u skloništu od 18.08.2020.
IO: P7080002 – UDOMLJEN 7.8.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 1 god., u skloništu od 03.07.2020.
IO: P7080008 – UDOMLJEN 7.8.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 03.07.2020.
IO:P7060013 – UDOMLJENA 7.8.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 18 kg., stara 1 god., u skloništu od 02.07.2020.
IO: PB130023 – UDOMLJENA 15.2.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 15 kg., stara 7 mj., u skloništu od 08.11.2019.
IO: P7060004 – UDOMLJEN 24.7.2020.mješanac, m., nižeg rasta, težine 8 kg., star 6 mj., u skloništu od 30.06.2020.
IO: P7020045 – UDOMLJENA 24.7.2020.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., stara 2 god., u skloništu od 25.06.2020.
IO: P6260009 – UDOMLJENA 24.7.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 17 kg., stara 2 god., u skloništu od 15.06.2020.
IO: P5270005 – UDOMLJEN 24.7.2020.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 21 kg., star 1 god., u skloništu od 25.05.2020.
IO: P7150041 – UDOMLJEN 24.7.2020.mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., star 1 god., u skloništu od 11.07.2019.
IO: P5270003 – UDOMLJEN 24.6.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 7 kg., star 1 god., u skloništu od 27.05.2020.
IO:P5250006 – UDOMLJENA 24.6.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 7mj., u skloništu od 14.05.2020.
IO: P3090015 – UDOMLJEN 8.5.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 5 mj., u skloništu od 21.02.2020.
IO: P2180003 – UDOMLJENA 8.5.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., stara 4 mj., u skloništu od 07.02.2020.
IO: P2030015 – UDOMLJENA 8.5.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 20 kg., stara 2 god., u skloništu od 24.01.2020.
IO: PA290007 – UDOMLJEN 8.5.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 12 kg., star 2 god., u skloništu od 15.10.2019.
IO: PC030014 – UDOMLJENA 30.4.2020.mješanac, ž., većeg rasta,težine 25 kg., stara 2 god., u skloništu od 27.11.2018.
IO: PC030006 – UDOMLJENA 20.2.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., stara 2 god., u skloništu od 28.11.2019.
IO: PB070011 – UDOMLJENA 14.2.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 13 kg., stara 1 god., u skloništu od 06.11.2019.
IO: PC040012 – UDOMLJEN 27.1.2020.mješanac, m., nižeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 02.12.2019.
IO: PC27001 – UDOMLJEN 31.12.2019.mješanac, m., nižeg rasta, težine 9 kg., star 4 mjeseca, u skloništu od 10.12.2019.
IO: PA160002 – UDOMLJENA 17.12.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., stara 1 god., u skloništu od 23.09.2019.
IO: PA160001 – UDOMLJENA 8.11.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 23.09.2019.
IO: P9190008 – UDOMLJEN 8.11.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 17.09.2019.
IO: P9030062 – UDOMLJEN 16.10.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 30.08.2019.
IO: P7310016 – UDOMLJEN 8.8.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 3 god., u skloništu od 24.07.2019.
IO: P7150037 – UDOMLJEN 6.8.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 12 kg., star 1 god., u skloništu od 11.07.2019.
IO: P6170002 – UDOMLJENA 2.8.2019.mješanac, ž., velikog rasta, težine 27 kg., stara 6 god., u skloništu od 3.6.2019.
IO: P7020018 – UDOMLJEN 2.8.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 24.06.2019.
IO: P5210004 – UDOMLJENA 12.7.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., stara 1 god., u skloništu od 10.05.2019.
IO: P6240015 – UDOMLJENA 13.7.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 21.06.2019.
IO: P6170010 – UDOMLJEN 12.7.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 4 kg., star 3 mj., u skloništu od 10.06.2019.
IO: P6170008 – UDOMLJEN 11.9.2019.mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., star 1 god., u skloništu od 07.06.2019. 
IO: P5300018 – UDOMLJEN 14.6.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 29.05.2019.
IO: P5290008 – UDOMLJENA 16.10.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 10 mj., u skloništu od 24.05.2019.
IO: P5160011 – UDOMLJENA 1.6.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 15.05.2019.
IO: P5160005 – UDOMLJENA 7.6.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 15.05.2019.
IO: P4230007 – UDOMLJENA 7.6.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težiune 6 kg., stara 8 mj., u skloništu od 16.04.2019.
IO: P3280024 – UDOMLJENA 17.05.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., stara 10 mj., u skloništu od 22.03.2019.
IO: P3260018 – UDOMLJEN 17.5.2019.mješanac, m., nižeg rasta, težine 13 kg., star 8 mj., u skloništu od 12.03.2019.
IO: P3010008 – UDOMLJEN 16.7.2019.mješanac, m., većeg rasta, težine 23 kg., star 2 god., u skloništu od 22.02.2019.
IO: P3130006 – UDOMLJENA 27.3.2019.mješanac, Ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 11.03.2019.
IO: P2080027 – UDOMLJENA 5.2.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 6 mj., u skloništu od 05.02.2019.
IO: P2080028 – UDOMLJENA 5.2.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 6 mj., u skloništu od 05.02.2019.
IO: P2130003 – UDOMLJEN 22.2.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 4 kg., star 3 mj., u skloništu od 06.02.2019.
IO: P2130002 – UDOMLJENA 22.2.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.02.2019.
IO: P1310008 – UDOMLJENA 29.3.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 4 kg., stara 3 mj., u skloništu od 21.01.2019.
IO: P1310013 – UDOMLJENA 29.3.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3 mj., u skloništu od 21.01.2019.
IO: P1240014 – UDOMLJENA 26.3.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 32 kg., stara 2 god.,u skloništu od 22.01.2019.
IO:P1020003 – UDOMLJENA 18.4.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 1 god., u skloništu od 27.12.2018.
IO: P1020002 – UDOMLJEN 16.4.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 1 god., u skloništu od 27.12.2018.
IO: PC310002 – UDOMLJENA 17.01.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 2 god., u skloništu od 10.12.2018.
IO: PC190012 – UDOMLJENA 20.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 5 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.12.2018.
IO: PC1980008 – UDOMLJENA 20.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.12.2018.
IO: PB130009 – UDOMLJEN 15.2.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 20 kg., star 3 god., u skloništu od 09.11.2017.
IO: PA170010 – UDOMLJENA 9.1.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta težine 22 kg., stara 2 god., u skloništu od 12.10.2018.
IO: PB150016 – UDOMLJENA 9.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 7 mj., u skloništu od 31.10.2018.
IO: PB150021 – UDOMLJENA 26.3.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 7 mj., u skloništu od 05.11.2018.
IO: PC040003 – UDOMLJEN 31.12.2018.mješanac, m., niskog rasta, težine 9 kg., star 1 god., u skloništu od 28.11.2018.
IO: PC110001 – UDOMLJENA 9.1.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., stara 10 mj., u skloništu od 06.12.2018.
IO: PC040002 – UDOMLJENA 20.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 2 god., u skloništu od 28.11.2018.
IO: PB150029 – UDOMLJENA 15.2.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 20 kg., stara 3 god., u skloništu od 18.10.2018.
IO: P9260026 – UDPMLJENA 1.6.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., star 1 god., u skloništu od 19.09.2018.
IO: P8220001 – UDOMLJEN 1.5.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 17 kg., star 1 god., u skloništu od 23.07.2018.
IO: P6280023 – UDOMLJENA 7.6.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., stara 10 mj., u skloništu od 27.06.2018.
IO: 4160001 – UDOMLJEN 20.4.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 21.03.2018.
IO: PC040004 – UDOMLJEN 14.12.2018.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 2 god., u skloništu od 28.11.2018.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2100014.jpgIO:P2100014
UGINULA U SKLONIŠTU 20.2.2023.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 01.07.2022., u skloništu od 08.02.2023.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9280017.jpgIO: P9280017
UGINUO U SKLONIŠTU 2.10.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 01.10.2020., u skloništu od 27.09.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6130026.jpgIO: P6130026
UGINUO U SKLONIŠTU 7.8.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 9 kg., datum rođenja 01.06.2020., u skloništu od 03.06.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC140065.jpgIO: PC140065
UGINUO U SKLONIŠTU 15.8.2022.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 15 kg., datum štenjenja 15.07.2010., u skloništu od 04.12.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3070021.jpgIO: P3070021
UGINUO U SKLONIŠTU 15.3.2022.
mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., datum štenjenja 01.06.2021., u skloništu od 02.03.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3070018.jpgIO: P3070018
UGINULA U SKLONIŠTU 5.3.2022.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., datum štenjenja 01.06.2021., u skloništu od 02.03.2022.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7290018.jpg IO: P7290018
UGINUO U SKLONIŠTU 20.12.2021.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 16 kg., datum štenjenja 13.10.2008., u skloništu od 19.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PA220015.jpg IO: PA220015
UGINUO U SKLONIŠTU 16.12.2021.
BARDY, mješanac, m., srednjeg rasta, težine 15 kg., datum štenjenja 15.10.2020., u skloništu od 14.10.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6010001-scaled-1-467x350.jpg IO: P6010001
UGINUO U SKLONIŠTU 11.11.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 28 kg., datum štenjenja 01.06.2018., u skloništu od 27.05.2021.
IO: P9290005
UGINULA U SKLONIŠTU 6.10.2020.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., stara 5 mj.,
u skloništu od 25.09.2020.
IO:P8310004
UGINUO U SKLONIŠTU 14.9.2020.
mješanac, m., velikog rasta, težine 28 kg., star 2 god.,
u skloništu od 26.08.2020.
IO:P2060026
UGINULA U SKLONIŠTU 12.2.2020.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 18 kg., stara 1 god.
u skloništu od 03.02.2020.
IO: PB130022
UGINUO U SKLONIŠTU 6.4.2020.
mješanac, m., nižeg rasta, težne 15 kg., star 1 god.,
u skloništu od 08.11.2019.
IO: P5270007
UGINULA U SKLONIŠTU
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 6 mj.,
u skloništu od 26.05.2020.

 

 

Back to top
Skip to content