– Udomljavanje pasa iz Skloništa za životinje Bučje

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 1-udomljavanje-pasa-1.jpg

Saznajte VIŠE o ovoj akciji, a dodatne informacije o udomljavanju pasa zatražite na telefon Skloništa za životinje Bučje (034) 411 019, mobitel 099 44 11 019 ili  putem e-mail adresa vet.st.pk@po.t-com.hr i mojpas@pakrac.hr

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-2.jpgIO: PB080010
mješanac, m., nižeg rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 01.12.2020., u skloništu od 05.11.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PA220015.jpgIO: PA220015
BARDY, mješanac, m., srednjeg rasta, težine 15 kg., datum štenjenja 15.10.2020., u skloništu od 14.10.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9300011.jpgIO: P9300011
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 21 kg., datum štenjenja 01.10.2020., u skloništu od 30.09.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9100010.jpgIO: P9100010
ARUN, mješanac, m., nižeg rasta, težine 9 kg., datum štenjenja 01.12.2020., u skloništu od 02.09.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7290025.jpgIO: P7290025
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 24 kg., datum štenjenja 01.08.2019., u skloništu od 12.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7290018.jpgIO: P7290018
mješanac, m., nižeg rasta, težine 16 kg., datum štenjenja 13.10.2008., u skloništu od 19.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9060024.jpg IO: P9060024 – UDOMLJEN 29.11.2021.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 13 kg., datum štenjenja 01.09.2021., u skloništu od 21.08.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-1.jpg IO: P3050003 – UDOMLJEN 25.11.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 20 kg., datum štenjenja 01.02.2020., u skloništu o d 23.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P9060031.jpg IO: P9060031 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 16 kg., datum štenjenja 01.09.2019., u skloništu od 26.08.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001-1.jpg IO: P8060008 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 19 kg., datum štenjenja 01.08.2020., u skloništu od 28.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 12.07.2021.-095152-466x350.jpg IO: P7070020 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., datum štenjenja 01.06.2020., u skloništu od 01.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6010012-scaled-1-467x350.jpg IO: P6010012 – UDOMLJEN 3.9.2021.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 23 kg., datum štenjenja 01.06.2019., u skloništu od 27.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7290027.jpg IO: P7290027 – UDOMLJEN 1.9.2021.
mješanac, m., nižeg rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 01.07.2020., u skloništu od 23.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P7090005.jpg IO: P7090005 – UDOMLJENA 31.7.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 10 kg., datum štenjenja 01.12.2020., u skloništu od 05.07.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6240001.jpg IO: P6240001 – UDOMLJEN 31.7.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 30 kg., datum štenjenja 01.06.2020., u skloništu od 14.06.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6010007-scaled-1-467x350.jpg IO: P6010007 – UDOMLJENA 31.7.2021.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., datum štenjenja 01.06.2020., u skloništu od 28.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5250037.jpg IO: P5200037 – UDOMLJEN 31.7.2021.
ŠARKO, mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenjenja 20.12.2014., u skloništu od 18.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5250040.jpg IO: P5200040 – UDOMLJEN 31.7.2021.
LISO, mješanac, m., većeg rasta, težine 26 kg., datum štenjenja 18.05.2007., u skloništu od 13.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6250008A.jpgIO: P6250008A – UDOMLJENA 9.7.2021.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., datum štenjenja 01.01.2021., u skloništu od 17.06.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image002-1.jpgIO: P3050006 – UDOMLJENA 28.5.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 11 kg., datum štenjenja 01.08.2020., u skloništu od 24.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P5200028.jpgIO: P5200028 – UDOMLJENA 28.5.2021.
SUNNY, mješanac, ž., niskog rasta, težine 5 kg., datum štenjenja 01.05.2020., u skloništu od 10.05.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Snimka-cijelog-zaslona-28.05.2021.-124916.jpgIO: P4270010 – UDOMLJEN 20.5.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 11 kg., datum štenjenja 01.04.2019., u skloništu od 19.04.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je image001.jpgIO: P3240011 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., datum štenjenja 01.03.2019., u skloništu od 25.03.2021.
IO: P7060008 – UDOMLJEN 18.3.2021.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., star 1 god.,u skloništu od 30.06.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P3100004m.jpgIO: P3100004 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 17 kg., datum štenjenja 01.03.2019., u skloništu od 07.03.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2180001m.jpgIO: P2180001 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., niskog rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 24.09.2011., u skloništu od 05.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed.jpgIO: P2230003 – UDOMLJENA 16.4.2021.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 01.03.2020., u skloništu od 10.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P2250001m.jpgIO: P2250001 – UDOMLJENA 10.3.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 01.03.2019., u skloništu od 18.02.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed.jpgIO:P1110006 – UDOMLJEN 19.2.2021.
mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., datum štenjenja 01.07.2017., u skloništu od 07.01.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je unnamed.jpgIO: P2040004 – UDOMLJEN 16.2.2021.
mješanac, m. srednjeg rasta, težine 18 kg, u skloništu od 25.1.2021.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC030009m.jpgIO: PC030009 – UDOMLJEN 1.2.2021.
mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., datum štenjenja 01.12.2018., u skloništu od 25.11.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC300003m.jpgIO: PC300003 – UDOMLJENA 1.2.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., datum štenjenja 15.05.2012, u skloništu od 22.12.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB230036m.jpgIO: PB230036 – UDOMLJENA 1.2.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 1.10.2019., u skloništu od 11.11.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PC300004m.jpgIO: PB230036 – UDOMLJENA 1.2.2021.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., datum štenjenja 1.10.2019., u skloništu od 11.11.2020.
IO: P7310020 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., srednjeg rasta, težine 17 kg., stara 2 god., u skloništu od 18.07.2019.
IO: P9280007 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., niskog rasta težine 6 kg., star 4 mj., u skloništu od 16.09.2020.
IO: P9290009 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., srednjeg rasta, težine 19 kg., star 1 god., u skloništu od 24.09.2020.
IO: PA140005 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., niskog rasta, težine 6 kg., star 3 god., u skloništu od 06.10.2020.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je PB100009m.jpgIO: PB100009 – UDOMLJEN 16.12.2020., mješanac, m., srednjeg rasta, težine 18 kg., star 1 god., u skloništu od 05.11.2020.
IO: P820002 – UDOMLJENA 5.9.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 4 mj., u skloništu od 18.08.2020.
IO:P820008 – UDOMLJENA 3.9.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 4 mj., u skloništu od 18.08.2020.
IO: P7080002 – UDOMLJEN 7.8.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 1 god., u skloništu od 03.07.2020.
IO: P7080008 – UDOMLJEN 7.8.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 03.07.2020.
IO:P7060013 – UDOMLJENA 7.8.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 18 kg., stara 1 god., u skloništu od 02.07.2020.
IO: PB130023 – UDOMLJENA 15.2.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 15 kg., stara 7 mj., u skloništu od 08.11.2019.
IO: P7060004 – UDOMLJEN 24.7.2020.mješanac, m., nižeg rasta, težine 8 kg., star 6 mj., u skloništu od 30.06.2020.
IO: P7020045 – UDOMLJENA 24.7.2020.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 14 kg., stara 2 god., u skloništu od 25.06.2020.
IO: P6260009 – UDOMLJENA 24.7.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 17 kg., stara 2 god., u skloništu od 15.06.2020.
IO: P5270005 – UDOMLJEN 24.7.2020.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 21 kg., star 1 god., u skloništu od 25.05.2020.
IO: P7150041 – UDOMLJEN 24.7.2020.mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., star 1 god., u skloništu od 11.07.2019.
IO: P5270003 – UDOMLJEN 24.6.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 7 kg., star 1 god., u skloništu od 27.05.2020.
IO:P5250006 – UDOMLJENA 24.6.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 7mj., u skloništu od 14.05.2020.
IO: P3090015 – UDOMLJEN 8.5.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 5 mj., u skloništu od 21.02.2020.
IO: P2180003 – UDOMLJENA 8.5.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 7 kg., stara 4 mj., u skloništu od 07.02.2020.
IO: P2030015 – UDOMLJENA 8.5.2020.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 20 kg., stara 2 god., u skloništu od 24.01.2020.
IO: PA290007 – UDOMLJEN 8.5.2020.mješanac, m., niskog rasta, težine 12 kg., star 2 god., u skloništu od 15.10.2019.
IO: PC030014 – UDOMLJENA 30.4.2020.mješanac, ž., većeg rasta,težine 25 kg., stara 2 god., u skloništu od 27.11.2018.
IO: PC030006 – UDOMLJENA 20.2.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., stara 2 god., u skloništu od 28.11.2019.
IO: PB070011 – UDOMLJENA 14.2.2020.mješanac, ž., niskog rasta, težine 13 kg., stara 1 god., u skloništu od 06.11.2019.
IO: PC040012 – UDOMLJEN 27.1.2020.mješanac, m., nižeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 02.12.2019.
IO: PC27001 – UDOMLJEN 31.12.2019.mješanac, m., nižeg rasta, težine 9 kg., star 4 mjeseca, u skloništu od 10.12.2019.
IO: PA160002 – UDOMLJENA 17.12.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 10 kg., stara 1 god., u skloništu od 23.09.2019.
IO: PA160001 – UDOMLJENA 8.11.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 23.09.2019.
IO: P9190008 – UDOMLJEN 8.11.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 17.09.2019.
IO: P9030062 – UDOMLJEN 16.10.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 30.08.2019.
IO: P7310016 – UDOMLJEN 8.8.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 3 god., u skloništu od 24.07.2019.
IO: P7150037 – UDOMLJEN 6.8.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 12 kg., star 1 god., u skloništu od 11.07.2019.
IO: P6170002 – UDOMLJENA 2.8.2019.mješanac, ž., velikog rasta, težine 27 kg., stara 6 god., u skloništu od 3.6.2019.
IO: P7020018 – UDOMLJEN 2.8.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 2 god., u skloništu od 24.06.2019.
IO: P5210004 – UDOMLJENA 12.7.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., stara 1 god., u skloništu od 10.05.2019.
IO: P6240015 – UDOMLJENA 13.7.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 1 god., u skloništu od 21.06.2019.
IO: P6170010 – UDOMLJEN 12.7.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 4 kg., star 3 mj., u skloništu od 10.06.2019.
IO: P6170008 – UDOMLJEN 11.9.2019.mješanac, m., nižeg rasta, težine 14 kg., star 1 god., u skloništu od 07.06.2019. 
IO: P5300018 – UDOMLJEN 14.6.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 29.05.2019.
IO: P5290008 – UDOMLJENA 16.10.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 10 mj., u skloništu od 24.05.2019.
IO: P5160011 – UDOMLJENA 1.6.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 15.05.2019.
IO: P5160005 – UDOMLJENA 7.6.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 15.05.2019.
IO: P4230007 – UDOMLJENA 7.6.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težiune 6 kg., stara 8 mj., u skloništu od 16.04.2019.
IO: P3280024 – UDOMLJENA 17.05.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., stara 10 mj., u skloništu od 22.03.2019.
IO: P3260018 – UDOMLJEN 17.5.2019.mješanac, m., nižeg rasta, težine 13 kg., star 8 mj., u skloništu od 12.03.2019.
IO: P3010008 – UDOMLJEN 16.7.2019.mješanac, m., većeg rasta, težine 23 kg., star 2 god., u skloništu od 22.02.2019.
IO: P3130006 – UDOMLJENA 27.3.2019.mješanac, Ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 3,5 mj., u skloništu od 11.03.2019.
IO: P2080027 – UDOMLJENA 5.2.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 6 mj., u skloništu od 05.02.2019.
IO: P2080028 – UDOMLJENA 5.2.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 6 mj., u skloništu od 05.02.2019.
IO: P2130003 – UDOMLJEN 22.2.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 4 kg., star 3 mj., u skloništu od 06.02.2019.
IO: P2130002 – UDOMLJENA 22.2.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.02.2019.
IO: P1310008 – UDOMLJENA 29.3.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 4 kg., stara 3 mj., u skloništu od 21.01.2019.
IO: P1310013 – UDOMLJENA 29.3.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 3 kg., stara 3 mj., u skloništu od 21.01.2019.
IO: P1240014 – UDOMLJENA 26.3.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 32 kg., stara 2 god.,u skloništu od 22.01.2019.
IO:P1020003 – UDOMLJENA 18.4.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 1 god., u skloništu od 27.12.2018.
IO: P1020002 – UDOMLJEN 16.4.2019.mješanac, m., niskog rasta, težine 10 kg., star 1 god., u skloništu od 27.12.2018.
IO: PC310002 – UDOMLJENA 17.01.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 2 god., u skloništu od 10.12.2018.
IO: PC190012 – UDOMLJENA 20.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 5 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.12.2018.
IO: PC1980008 – UDOMLJENA 20.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 6 kg., stara 3 mj., u skloništu od 06.12.2018.
IO: PB130009 – UDOMLJEN 15.2.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 20 kg., star 3 god., u skloništu od 09.11.2017.
IO: PA170010 – UDOMLJENA 9.1.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta težine 22 kg., stara 2 god., u skloništu od 12.10.2018.
IO: PB150016 – UDOMLJENA 9.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 7 mj., u skloništu od 31.10.2018.
IO: PB150021 – UDOMLJENA 26.3.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 7 mj., u skloništu od 05.11.2018.
IO: PC040003 – UDOMLJEN 31.12.2018.mješanac, m., niskog rasta, težine 9 kg., star 1 god., u skloništu od 28.11.2018.
IO: PC110001 – UDOMLJENA 9.1.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., stara 10 mj., u skloništu od 06.12.2018.
IO: PC040002 – UDOMLJENA 20.1.2019.mješanac, ž., niskog rasta, težine 9 kg., stara 2 god., u skloništu od 28.11.2018.
IO: PB150029 – UDOMLJENA 15.2.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 20 kg., stara 3 god., u skloništu od 18.10.2018.
IO: P9260026 – UDPMLJENA 1.6.2019.mješanac, ž., nižeg rasta, težine 13 kg., star 1 god., u skloništu od 19.09.2018.
IO: P8220001 – UDOMLJEN 1.5.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 17 kg., star 1 god., u skloništu od 23.07.2018.
IO: P6280023 – UDOMLJENA 7.6.2019.mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 16 kg., stara 10 mj., u skloništu od 27.06.2018.
IO: 4160001 – UDOMLJEN 20.4.2019.mješanac, m., srednjeg rasta, težine 16 kg., star 1 god., u skloništu od 21.03.2018.
IO: PC040004 – UDOMLJEN 14.12.2018.mješanac, m., niskog rasta, težine 8 kg., star 2 god., u skloništu od 28.11.2018.
Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je P6010001-scaled-1-467x350.jpg IO: P6010001
UGINUO U SKLONIŠTU 11.11.2021.
mješanac, m., većeg rasta, težine 28 kg., datum štenjenja 01.06.2018., u skloništu od 27.05.2021.
IO: P9290005
UGINULA U SKLONIŠTU 6.10.2020.
mješanac, ž., nižeg rasta, težine 12 kg., stara 5 mj.,
u skloništu od 25.09.2020.
IO:P8310004
UGINUO U SKLONIŠTU 14.9.2020.
mješanac, m., velikog rasta, težine 28 kg., star 2 god.,
u skloništu od 26.08.2020.
IO:P2060026
UGINULA U SKLONIŠTU 12.2.2020.
mješanac, ž., srednjeg rasta, težine 18 kg., stara 1 god.
u skloništu od 03.02.2020.
IO: PB130022
UGINUO U SKLONIŠTU 6.4.2020.
mješanac, m., nižeg rasta, težne 15 kg., star 1 god.,
u skloništu od 08.11.2019.
IO: P5270007
UGINULA U SKLONIŠTU
mješanac, ž., niskog rasta, težine 8 kg., stara 6 mj.,
u skloništu od 26.05.2020.
Back to top
X
Skip to content