Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje) - Grad Pakrac

Naziv projekta: ”Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)”, KK.06.1.1.13.0004

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Partneri na projektu:

Grad Pleternica

Požeško-slavonska županija

Muzej grada Pakraca

Gradska knjižnica Pakrac

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije

Javna ustanova Pleternica

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta  „Zajedno do razvoja 2“)

Kratki opis projekta: Predmetnim projektom planirano je financiranje destinacija „Svijeta graševine“ koja objedinjuje izgradnju i opremanje “Interpretacijskog centra Muzeja bećarca“ u Pleternici te
„Spahijskog podruma“ u Pakracu. Uz planirane posjetiteljske objekte potrebno je pripremiti programske i prezentacijske dokumentacije, realizirati edukacije, stručna usavršavanja,
uspostaviti upravljačku strukturu te obuhvatiti troškove promocije „Svijeta graševine“ kao brenda. Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, a posredničko tijelo razine 2 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske Unije.

Ukupna vrijednost: 65.772.029,98 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 65.278.666,02 kn

Omjer sufinanciranja iz EU: 55.486.866,07 kn (85%)

Udio vlastitih sredstava: 9.791.799,95 kn kn (15%)

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020 putem u sklopu poziva ”KK.06.1.1.13 Priprema i provedba integriranih razvojnih  programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema”.

Cilj projekta: Opći cilj projekta je unaprjeđenje i razvoj kulturno – povijesne turističke ponude temeljene na rekonstrukciji i opremanju postojeće kulturne baštine Spahijskog podruma te unutarnjem
uređenju i opremanju novoizgrađene zgrade budućeg Muzeja bećarca koja će unaprijediti turistički potencijal destinacije stvarajući nova radna mjesta i povećavajući prihode MSP što će
pridonijeti održivom društveno – gospodarskom razvoju na razini Požeško – slavonske županije.
Specifični cilj projekta je uspostava Centra za posjetitelje Spahijski podrum i Interpretacijski centar Muzej bećarca integracijom različitih programa valorizacije materijalne i nematerijalne
kulturne baštine te osvještavanja lokalnog stanovništva o vrijednosti vlastitog naslijeđa što će potaknuti razvoj specijaliziranih i autentičnih uslužnih djelatnosti i aktivnosti koje čine ponudu
centra, posebno u području vinarstva, enologije, gastronomije, odnosno različitih edukativnih, znanstvenih i turističkih programa.
Zalog uspješnom razvoju branda destinacije vinskog turizma ”Svijet graševine” sustavna je razrada projektnih ciljeva. Dijele se na krovne ciljeve koji obuhvaćaju širu viziju njihova ostvarenja,
te na posebne koji obuhvaćaju specifične kulturne, ekonomske i društvene ciljeve projekta. Na kraju su navedeni strateški ciljevi koji ”Svijet graševine” postavljaju u kontekst širih
županijskih, nacionalnih i europskih strategija.

Razdoblje provedbe: 29.09.2017. – 29.06.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Koordinator projekta ispred Grada Pakraca: Zrna Garača, zrna.garaca@pakrac.hr

Koordinator projekta ispred Grada Pleternice: Jasna Hoffmann, jasna.hoffmann@pleternica.hr

Ispred tehničke pomoći projekta, Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije: Jelena Ferdebar Hak, jelena.ferdebar.hak@panora.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija o programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020

 

 

Back to top
Skip to content