Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca - Grad Pakrac

Grad Pakrac je korisnik sredstava Podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti”, Operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave” u iznosu od 216.875,00 kuna.

Opis projekta: kroz navedeni projekt Grad Pakrac izradit će „Strategiju prometnog razvoja  Grada Pakraca“

Ciljevi: Izrada prometne strategije Grada Pakraca

Rezultati: Izrađena „Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca“

Financijska potpora EU: 216.875,00 kuna.

 

 

Back to top
Skip to content