Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada - Grad Pakrac

Naziv projekta: ”Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada”

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Kratki opis projekta: Ovim projektom nabavit će se spremnici za odvojeno prikupljanje otpada papira i otpadne plastike koji će biti postavljeni na lokacijama ispred stambenih zgrada na području grada Pakraca i na javnim površinama s ciljem povećanja svjesnosti o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i zaštite okoliša. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost: 746.755,60 kn

Omjer sufinanciranja iz EU: 634.742,25 kn (85%)

Udio vlastitih sredstava: 112.013,35 kn (15%)

Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj projekta: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta te povećanje svijesti građana o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te važnosti zaštite okoliša.

Razdoblje provedbe: 08.01.2019.-08.01.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Adriana Pepić, adriana.pepic@pakrac.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija o programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

 

 

Back to top
Skip to content