Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca - Grad Pakrac

Naziv projekta: Sanacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Ukupna vrijednost: 410.120,65 kn

Sufinancira: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Omjer sufinanciranja Ministarstva: 200.000,00 kn (49%)

Udio vlastitih sredstava: 210.120,65 kn (51%)

Projekt se sufinancira iz PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Cilj projekta: Opći cilj je poboljšanje dostupnosti infrastrukture u naseljima u kojima žive i pripadnici nac.manjina, promicanje ravnopravnosti i nediskriminacije,stavaranje jednakih uvjeta življenja. Specifični cilj: sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pakraca; Profiliranje postojećeg kolnika (makadam), popravak ispuha, dogradnja novog kolničkog kamenog zastora,iskop i uređenje oborinskih kanala,skidanje nadvišenih dijelova bankine, izgradnja propusta.

Razdoblje provedbe: 28.10.2019. – 30.03.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Zrna Garača, zrna.garaca@pakrac.hr

VEZANE OBJAVE

     

     

    Back to top
    Skip to content