Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pakraca – sanacija ulice Vinka Rehaka - Grad Pakrac

Ukupna vrijednost: 387.241,13 kn
Iznos sufinanciranja: 250.000,00 kn
Izvor sufinanciranja: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije
Iznos vlastitog sufinanciranja: 137.241,13 kn
Razdoblje provedbe: od 04.05.2022. do 31.12.2023.

Projekt završen

Opis projekta: Postojeće stanje kolnika na nerazvrstanim cestama na području grada Pakraca nije prihvatljivo za promet motornih vozila, zbog čega se planira sanacija kolničkog zastora. Na pojedinim dijelovima cesta je u velikom padu što predstavlja opasnost pri kretanju vozila zbog loše kolničke konstrukcije. Debljina asfalta je 6 cm. Na kolnicima su vidljive mrežaste i poprečne pukotine, također i uzdužne deformacije- na određenim dijelovima cesta kameni materijal ispod asfalta je potonuo. Rubnjaka na pojedinim dijelovima nema, dok su na nekim dijelovima oštećeni i potrebna je njihova zamjena.

 

 

Back to top
Skip to content