Realizacija  Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu, namijenjenih financiranju projekata koje provode udruge - Grad Pakrac

 

 

Back to top
Skip to content