PROJEKT „NISMO SAMI“ Uspostavljen Lokalni tim za podršku - Grad Pakrac

20210222 105700

Udruga slijepih Pakrac – Lipik u okviru projekta “Nismo sami” odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda, uspostavila je Lokalni tim za podršku, sastavljen od psihologa, pravnika i socijalnog radnika, koji održavaju individualna savjetovanja za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji.

Tim podrške pruža pomoć u teškoj situaciji u kojoj se osoba s invaliditetom nalazi, pomaže u razdoblju tugovanja, jača motivaciju za sudjelovanjem u aktivnostima zajednice, služi kao podrška u donošenju odluka te kao spona s centrom za rehabilitaciju. 

Pravna savjetnica, kao vanjska suradnica Udruge, je kroz program pravne pomoći u dosadašnjem razdoblju pružila pomoć za 17 korisnika programa „Nismo sami“ kroz 27 savjetovanja/intervencija. Najveći broj pravnih savjetovanja je obavljen vezano uz imovinska, a zatim mirovinska i socijalna prava te su u direktnim kontaktima poštivane sve epidemiološke mjere vezane uz suzbijanje pandemije Covid 19. Ovaj podatak je osobito važan za istaknuti jer su prema dostupnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 26. siječnja 2021. o zaraženim osobama virusom SARS-CoV-2, od ukupnog broja zaraženih (225.648 osoba) 26.811 je osoba s invaliditetom, što čini udio od 11,9%, a od 4.684 umrlih osoba od bolesti Covid-19, njih 1.766 (37,7%) je osoba s invaliditetom, što samo dodatno pokazuje koliko su osobe s invaliditetom u svakoj kriznoj situaciji u društvu dodatno pogođene. 

Sustav tijela za zaštitu, praćenje i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj čine: županijske koordinacije za ljudska prava, povjerenici za ljudska prava i koordinatori za ravnopravnost spolova, pravobranitelji, pravosudna tijela, Ustavni sud Republike Hrvatske, organizacije civilnoga društva, te mediji.

20210308 105121

Besplatna pravna pomoć olakšava pristup sudu i drugim tijelima koja odlučuju o nekom pravu ili obvezi i ukoliko se odobri, bilo u cijelosti ili djelomično, troškove snosi Republika Hrvatska, a odluka o takvoj pomoći ovisi o materijalnom položaju podnositelja zahtjeva kao i okolnosti da se određeno pravo ne bi moglo ostvariti bez ugrožavanja vlastite egzistencije i egzistencije osoba koje je podnositelj zahtjeva dužan uzdržavati. Pravo na besplatnu pravnu pomoć je zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (ZBPP). Korisnik je samo fizička osoba. Primarnu pravnu pomoć pružaju registrirane udruge, državni uredi i pravne klinike, a ista po ZBPP obuhvaća: a) opću pravnu informaciju, b) pravni savjet, c) sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela, d) zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima, e) pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Sve osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji se slobodno mogu javiti Udruzi slijepih Pakrac – Lipik na adresi Braće Radića 13, Pakrac (stara škola) ili na telefon 099 834 4051 ukoliko im je potreban savjet i/ili mišljenje iz područja socijalnih, mirovinskih, imovinskih i ostalih prava.  

Cilj projekta je inicijativama na lokalnom i regionalnom nivou unaprijediti socijalnu uključenost osoba s invaliditetom pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga čime se povećava kvaliteta života i prolongira ili čak otklanja institucionalizacija te osnažiti i educirati stručnjake koji dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.069.089,20 kuna pri čemu intenzitet potpore iznosi 100%, a zajednički ga provode Grad Pakrac i partneri Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana.

OP ULJP ESF logo lenta i napis
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

 

 

Back to top
Skip to content