PROJEKT „NISMO SAMI“: Radionice izrade mirisnih svijeća - Grad Pakrac

izrada svijeća

U okviru projekta „Nismo sami“ odobrenog u sklopu poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I„ financiranog bespovratnim sredstvima Europske Unije i Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.069.089,20 kuna, kojeg zajednički provode Grad Pakrac i partneri (Udruga slijepih Pakrac-Lipik, Hrvatski crveni križ, Centar za socijalnu skrb Pakrac te Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana), održana je prva u nizu od 12 radionica izrade mirisnih svijeća. 

S obzirom na trenutne epidemiološke mjere, sama edukacija održana je za uski krug članova i djelatnica Udruge slijepih Pakrac – Lipik kako bi se upoznali s osnovnom tehnikom pripreme voska, dodavanja boja, mirisa te ostalih koraka u pripremi konačnog proizvoda – mirisne svijeće. „Sama tehnika pripreme (grijanje, topljenje, dodavanja mirisa i boja te lijevanje u odgovarajuće čašice/kalupe) se čini vrlo jednostavnom no zbog visoke temperature kao i potencijalne zapaljivosti materijala odnosno isparenja, voditeljica radionice Rajna Šimunić je istakla prepreke s kojima bi se slijepe osobe mogle suočiti te na koji način spriječiti potencijalne probleme“, informirali su nas iz Udruge i dodali da će za potrebe daljnjih radionica, koje će ubuduće provoditi putem video poziva sa suradnicom, svakom sudioniku – članu/članici Udruge, biti nužno neophodna asistencija videće osobe.

svijeće

Sudionici radionice su pokazali veliki interes za određivanje i kombiniranje mirisa za buduće svijeće te su davali svoje sugestije o bojama koje bi željeli koristiti za određeni miris, a same radionice su osmišljene kako bi se povećale vještine i motivacija osoba s invaliditetom. Na ovaj način ih se potiče da sudjeluju u životu lokalne zajednice, ali i da nadvladaju unutarnje prepreke s kojima se suočavaju, kao što su niska razina samopouzdanja, osjećaj bespomoćnosti i manje vrijednosti iz čega proizlazi nezainteresiranost i povlačenje u sebe.

„U sljedećem razdoblju planira se nastavak provedbe radionica izrade sapuna i svijeća, te edukacija predstavnika ustanova, institucija i organizacija o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama“, poručuju iz Udruge slijepih. 

Podsjetimo, cilj projekta je inicijativama na lokalnom i regionalnom nivou unaprijediti socijalnu uključenost osoba s invaliditetom pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga, čime se povećava kvaliteta života i prolongira ili čak otklanja institucionalizacija. Dodatno, projektom se osnažuje i educiraju stručnjaci koji dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom.

OP ULJP ESF logo lenta i napis
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

 

 

Back to top
Skip to content