Prijedlozi za iniciranje izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca - Grad Pakrac


Grad Pakrac je u postupku pripreme izmjene Prostornog plana uređenja Grada Pakraca. Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da najkasnije do 30. ožujka 2024. godine iskažu interes – inicijativu za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pakraca.

Iskaze interesa molimo dostaviti putem niže priloženog obrasca / Zahtjeva.

Popunjeni Zahtjev  se može dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34 550 Pakrac

ili putem elektroničke pošte na adresu: grad@pakrac.hr

 

 

Back to top
Skip to content