– PRIJAVA GRAĐEVINE NA KOJOJ SE NALAZI AZBEST

  PRIJAVA GRAĐEVINE NA KOJOJ SE NALAZI AZBEST

  PODACI O VLASNIKU/KORISNIKU GRAĐEVINE

  Ime i prezime vlasnika:

  OIB:

  Adresa:

  Kontakt (e-mail, mobitel ili telefon):

  PODACI O LOKACIJI GRAĐEVINE

  Adresa:

  Broj katastarske čestice:

  Katastarska općina:

  Namjena građevine (stambena, pomoćna...):

  OPIS MATERIJALA OD AZBESTA

  Procjena količine (m2 ili komada):

  Vrsta (ploče, cijevi...):

  Status (cijelo, oštećeno, demontirano, skladišteno, na objektu...):

  NAPOMENA (ukoliko ih ima):

  Upotrebom ovog obrasca prihvaćate pohranu i rukovanje vašim podacima na ovoj web stranici.

  Back to top
  X