– Prostorni planovi uređenja Grada Pakraca

GRAFIČKI PRIKAZ PROSTORNIH PLANOVA PREMA GODINAMA DONOŠENJA

GRAD PAKRAC201520122007

NASELJA:

Badljevina201520122007
Barica2007
Batinjani2007
Bjelajci20122007
Branešci2007
Brusnik20122007
Bučje2007
Cicvare201520122007
Cikote201520122007
Dereza2007
Donja Obrijež201520122007
Donja Šumetlica20122007
Donji Grahovljani20152007
Dragović20122007
Glavica2007
Gornja Obrijež20152007
Gornja Šumetlica2007
Gornji Grahovljani2007
Jakovci20122007
Kapetanovo Polje2007
Koturić20122007
Kraguj20122007
Kričke2007
Kusonje201520122007
Lipovac20122007
Mali Banovac2007
Mali Budići20122007
Novi Majur20122007
Omanovac20122007
Ožegovci2007
Ploštine201520122007
Popovci20122007
Prekopakra201520122007
Prgomelje20122007
Rogulje20122007
Srednji Grahovljani20122007
Stari Majur2007
Španovica20122007
Tisovac20122007
Toranj20122007
Veliki Banovac2007
Veliki Budići20122007
Back to top
X
Skip to content