Prostorni planovi uređenja Grada Pakraca - Grad Pakrac

GRAFIČKI PRIKAZ PROSTORNIH PLANOVA PREMA GODINAMA DONOŠENJA

GRAD PAKRAC……………………………………………………….2021201520122007

NASELJA:

Badljevina2021201520122007
Barica20212007
Batinjani20212007
Bjelajci202120122007
Branešci20212007
Brusnik202120122007
Bučje20212007
Cicvare2021201520122007
Cikote2021201520122007
Dereza20212007
Donja Obrijež2021201520122007
Donja Šumetlica202120122007
Donji Grahovljani202120152007
Dragović202120122007
Glavica20212007
Gornja Obrijež202120152007
Gornja Šumetlica20212007
Gornji Grahovljani20212007
Jakovci202120122007
Kapetanovo Polje20212007
Koturić202120122007
Kraguj202120122007
Kričke20212007
Kusonje2021201520122007
Lipovac202120122007
Mali Banovac20212007
Mali Budići202120122007
Novi Majur202120122007
Omanovac202120122007
Ožegovci20212007
Ploštine2021201520122007
Popovci202120122007
Prekopakra2021201520122007
Prgomelje202120122007
Rogulje202120122007
Srednji Grahovljani202120122007
Stari Majur20212007
Španovica202120122007
Tisovac202120122007
Toranj202120122007
Veliki Banovac20212007
Veliki Budići202120122007
Turističko-sportsko-rekreacijska zona Omanovac2021
Urbanistički plan uređenja gospodarske zone “Pakrac 1”
Urbanistički plan uređenja TSRZ Matkovac

 

 

Back to top
Skip to content