Pregled javnih natječaja i javnih poziva

NAZIV  DATUM OBJAVE
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca 10.8.2020.
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj:UP.02.1.1.13.0118 6.8.2020.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2020.g. 3.8.2020.
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Žena ispred vremena“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0118
30.6.2020.
Javni natječaj za prikupljanje ponuda za zakup šanka i obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacije “Malonogometni turnir Pakrac 2020.”
18.6.2020.
Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca
8.6.2020.
Javni poziv za dodjelu potpora gospodarskim subjektima zbog epidemije virusa COVID-19  26.5.2020.
Poziv na dostavu ponuda: Izrada projektnog programa/zadatka i tehnološkog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu građevine u „Medicinski centar za edukaciju, istraživanje i zdravstveni turizam u Pakracu“
6.5.2020. 
Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 3076 – Ulica Zona male privrede u Pakracu
6.5.2020.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca
7.4.2020.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2020. godinu 9.3.2020.
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca 3.3.2020.
Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva i sponzorstva  događajima  i manifestacijama od interesa za Grad Pakrac
24.2.2020.
Javni poziv mladim obiteljima na podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca
20.2.2020.
Javni natječaj za prodaju aparata za vodu
11.2.2020.
Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac 11.2.2020.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama  s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po  programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. godinu
10.2.2020.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2020. godini
10.2.2020.
Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2020. godinu 10.2.2020.
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu 10.2.2020.
Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca
27.1.2020.
Javni natječaj za zakup dijela poslovnog prostora na k.č.br. 2304/1, k.o. Pakrac
21.1.2020.
Javni poziv za sufinanciranje potreba za sport Grada Pakraca za 2020. godinu 17.1.2020.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca
14.1.2020.
Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata za 2020. godinu 14.1.2020.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“ 30.12.2019.
Javni poziv o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojeće ceste NC- 30261 Ulica Alojzije Janković u Pakracu
9.12.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 21.11.2019.
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac 21.11.2019.
Oglas za prijam službenika – 1 izvršitelj
20.11.2019.
Javni natječaj za prodaju aparata za vodu 4.11.2019.
Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca 30.9.2019.
Javni poziv za stipendiranje studenata medicine 30.9.2019.
Natječaj za zakup šanka u šatoru na Tržnici Pakrac 18.9.2019.
Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2019./2020. 17.9.2019.
Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 16.9.2019.
Javni natječaj za zakup poslovnog prostora na k.č.br. 2383 k.o. Pakrac 13.9.2019.
Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
12.8.2019.
Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave: Izgradnja dizala u zgradi Gradske uprave
9.8.2019.
Natječaj za zakup šanka u prostoru dvorišta kompleksa Janković
7.5.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 3.5.2019.
Natječaj za zakup aparata za isporuku vode
3.5.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca
10.4.2019.
Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca
1.4.2019.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2019. godine 28.3.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 27.3.2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca 20.3.2019.
Javni natječaj za prijam jednog djelatnika/djelatnice na radnom mjestu – Stručni suradnik/suradnica u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca na neodređeno vrijeme
8.3.2019.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 5.3.2019.
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba ustanova i samostalnih umjetnika u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba udruga u kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2019. godinu 4.2.2019.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2019. godinu
28.1.2019.
Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata za 2019. godinu
10.1.2019.
Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca
9.1.2019.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“
4.1.2019.
Javni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Pakraca 27.12.2018.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu II – za radove urbanističko-arhitektonskog uređenja Trga bana J. Jelačića i Ulice hrvatskih velikana u Pakracu u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
17.12.2018.
Natječaj za zakup aparata za isporuku vode 11.12.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca 10.12.2018.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 6.11.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca
6.11.2018.
Javni poziv za stipendiranje studenata medicine 3.10.2018.
Javni poziv za stipendiranje studenata Grada Pakraca 3.10.2018.
Javni natječaj za dodjelu učeničke stipendije za školsku godinu 2018./2019.
12.9.2018.
Javni poziv zaštićenim najmoprimcima, zaštićenim podstanarima i predmnijevanim najmoprimcima za podnošenje zahtjeva za plaćanje razlike najamnine i razlike naknade 14.8.2018.
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu “Ja sam žena, a ne broj” 11.7.2018.
Natječaj za prijem u radni odnos – vatrogasac (1 izvršitelj)
21.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. g.
20.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći za podmirivanje troškova stanovanja korisnicima iz Programa „TRI PLUS“ 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za plaćanje redovnog programa dječjeg vrtića 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu parkirne karte „TRI PLUS“ za 2018. godinu 18.6.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć iz Programa „TRI PLUS“ za povrat iznosa plaćenog za studentsku povratnu kartu 18.6.2018.
Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2018. godinu 24.5.2018.
Javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon Grada Pakraca 7.5.2018.
Javni poziv za upućivanje iskaza interesa o kupnji zemljišta u Zoni male privrede Pakrac  2.5.2018.
Natječaj za zakup šanka u prizemlju Spahijskog podruma, Trg Pape Ivana Pavla II 2 u Pakracu 20.4.2018.
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Požeško-slavonske županije u 2018. godini 20.3.2018.
Izmjene i dopune Javnog poziva poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 14.3.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2018. godini 28.2.2018.
Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pakraca 26.2.2018.
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca 16.2.2018.
Javni poziv za prodaju drvne mase na panju 14.2.2018.
Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste dijela Ulice svetog Roka i Psunjske ulice u Pakracu 2.2.2018.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju doktorima medicine zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca 1.2.2018.
Javni natječaj za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda 19.1.2018.
Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2018. godinu 15.1.2018.
Obavijest o poništenju Javnog natječaja za prijem vježbenika/ce 9.1.2018.
Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme 8.1.2018.

 

Website: