– Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu

Ministarstvo kulture u ponedjeljak je objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, a prijave se mogu podnijeti od 16. srpnja do 17. rujna

Pravo podnošenja prijave imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

Svi detalji dostupni na https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19966

Back to top
X
Skip to content