Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge: Poziv na dostavu ponude Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dijela Vukovarske ulice u Pakracu - Grad Pakrac


EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN – 31/24

Poziv na dostavu ponude
Prilog I – Izjava o prihvaćanju uvjeta
Prilog II – Ponudbeni list
Prilog III – Projektni zadatak
Prilog IV – Izjava – Tehnička i stručna sposobnost za izvršenje ugovora
Prilog V – Izjava o dostavi jamstva

 

 

Back to top
Skip to content