Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju pješačko biciklističke staze uz državnu cestu DC 38 u Ulici bjelovarskih vitezova u naselju Kusonje - Grad Pakrac


EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN – 58/23

Poziv na dostavu ponuda
1. dopuna Pozivu na dostavu ponuda
Prilog I. – Izjava o prihvaćanju uvjeta nabave
Prilog II. – Ponudbeni list
Prilog III. – Troškovnik
Prilog IV. – Izjava tehnička i stručna sposobnost
Prilog V. – Izjava – dostava jamstva
Prilog VI. – Projektni zadatak – ispravljeni

 

 

Back to top
Skip to content