Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave usluga: Izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja - zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“ - Grad Pakrac


Evidencijski broj nabave – JN 72/23

Poziv – Izrada Urbanističkog plana uređenja
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Troškovnik
Prilog 3 – Izjava o nekažnjavanju
Prilog 4 – Izjava o nepostojanju poreznog duga
Prilog 5 – Izjava tehnička i stručna sposobnost
Prilog 6 – Nacrt odluke

 

 

Back to top
Skip to content