Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne javne nabave radova - Sanacija nerazvrstane ceste NC 3067 (Ulica Vinka Rehaka) Pakrac - Grad Pakrac

Evidencijski broj nabave – JN 36/22

Poziv
Prilog 1 – Ponudbeni list
Prilog 2 – Troškovnik
Prilog 3 – Izjava o nekažnjavanju
Prilog 4 – Izjava o nepostojanju poreznog duga
Prilog 5 – Izjava o registraciji za obavljanje djelatnosti
Prilog 6 – Izjava za voditelja građenja ili voditelja radova
Prilog 7 – Izjava o raspolaganju osnovnim tehničkim uvjetima
Prilog 8 – Izjava o dostavi jamstva
Prilog 9 – Izjava o otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku

 

 

Back to top
Skip to content