Poziv na dostavu ponuda za obavljanje usluga izrade projektne dokumentacije glavnih projekata za Sportski park Omanovac JN 8/22 - Grad Pakrac

created by dji camera

Turistička zajednica Grada Pakraca objavila je POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za obavljanje usluga izrade projektne dokumentacije glavnih projekata za Sportski park Omanovac JN 8/22. Za sve dodatne informacije obratite se na: tz.pakrac@gmail.com ili na broj telefona: 034/411-288.

Više informacija i Poziv na dostavu ponuda možete pronaći na: https://tz-pakrac.hr/poziv-za-dostavu-ponuda-za-obavljanje-usluga-izrade-projektne-dokumentacije-glavnih-projekata-za-sportski-park-omanovac/

 

 

Back to top
Skip to content