Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga: Stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J. Strossmayera i Trga bana Josipa Jelačića u Pakracu - Grad Pakrac

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JN 43/22

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE
Poziv za dostavu ponuda
Prilog 1 – Izjava o prihvaćanju uvjeta iz poziva
Prilog 2 – Ponudbeni list
Prilog 3 – Troškovnik
Prilog 4 – Izjava – tehnička i stručna sposobnost
Prilog 5 – Izjava o integritetu

 

 

Back to top
Skip to content