Poziv ma dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju lokalne ceste LC 41014 u naselju Prekopakra od križanja sa DC 5 do križanja sa NC 3302 - Grad Pakrac

 

 

Back to top
Skip to content