Plan Proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sa Odlukom o izvršavanju Proračuna i bilješkama uz proračun - Grad Pakrac


Plan Proračuna Grada Pakraca za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinuXLSXPDF
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pakrac za 2023. godinuDOCPDF
Bilješke uz Proračun Grada Pakraca za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinuDOCPDF

 

 

Back to top
Skip to content