Oglas za prijem u službu pet namještenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme