Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca namijenjen za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca za 2017. godinu