Odluka o raspodjeli sredstava proračuna namijenjen javnim potrebama u tehničkoj kulturi na području Grada Pakraca za 2017. godinu