– Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu namijenjenih za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2016. godini

 

 

Back to top
X
Skip to content