Odluka o raspodjeli sredstava proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu namijenjenih za sufinanciranje projekata udruga Grada Pakraca u 2016. godini