Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja obilježavanja programa Dana grada Pakraca - Grad Pakrac


Temeljem odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) i članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja
obilježavanja programa Dana grada Pakraca

Članak 1.

Ovom odlukom propisuje se način produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima na području Grada Pakraca, skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu odredbi čl. 9. st. 3. t. 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u odnosu na redovno radno vrijeme propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 5/15).

Članak 2.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima skupine „Restorani“ i „Barovi“ u smislu ove odluke odobrava se za vrijeme obilježavanja programa Dana grada Pakraca i to isključivo za dan 18/19. ožujka 2023. godine.

Odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ za četiri sata dulje od radnog vremena propisanog Odlukom o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti; odnosno najkasnije do 4:00 sata 19. ožujka 2023.g.

Produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ jednako se odnosi i na rad na otvorenom prostoru (terase, tende i slično)

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                               Gradonačelnica:

                                                                                                                Anamarija Blažević, struč.spec.oec.

 

 

Back to top
Skip to content