Obavijest o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca - Grad Pakrac

Sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (N.N. br. 64/2008), informira se javnost da je Grad Pakrac u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca.

Nakon provedenog postupka, a sukladno mišljenju navedenog Odjela, kojim je utvrđeno da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (N.N. 80/2013, 153/2013 , 78/2015, 12/2018, 118/2018) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (N.N. 3/2017), donijeta je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš  Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

 

 

Back to top
Skip to content