– Od 17. srpnja 2021. godine u primjeni izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

U službenom glasniku Grada Pakraca br. 8/2021 od 9. srpnja 2021. godine, objavljena je Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenje Grada Pakraca, koja se stupila na snagu 8 dana od dana njezine objave.

Kompletna dokumentacija, tekstualni i grafički dijelovi Prostornog plana sastavni su dio službene stranice Grada Pakraca u kategoriji „Važni dokumenti“, a pogledati ih možete na adresi:  https://pakrac.hr/pregled-prostornih-planova/

Back to top
X
Skip to content