Objava Službenog glasnika Grada Pakraca 4/2017

1.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku 2016/2017.g.

2.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2016.g

3.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2016.g

4.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku 2016/2017. g

5.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2016. g. i Plana rada za 2018. g.

6.      Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

7.      Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

8.      Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

9.      Odluka o stipendiranju studenata medicine

10.   Polugodišnji izvještaje o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017.g.