Objava odluka vezanih uz postupak izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine - Grad Pakrac

Vezano uz postupak izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, 4. kolovoza 2021. g. gradonačelnica Grada Pakraca donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine, te Odluku o imenovanju radnog tijela za provođenje postupka izrade Provedbenog programa Grada Pakraca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine.

 

 

Back to top
Skip to content