Obavještavanje javnosti o donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“ - Grad Pakrac


Temeljem članka 88. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.  153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) obavještavamo javnost putem mrežnih stranica Grada Pakraca o donošenju Odluke o izradi  Urbanističkog plana uređenja građevinskog  područja – zone športsko-rekreacijske namjene „Pakrac“ (Objava – „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/2023).

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja – zone športsko-rekreacijske namjene Pakrac
Grafički prikaz

 

 

Back to top
Skip to content