– Obavijest o produženju roka za predaju zahtjeva za upis u program predškole

Ovim putem želimo obavijestiti o produženju roka za predaju zahtjeva za upis u program predškole koji je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Zahtjevi za upis zaprimaju se do 31. listopada 2020. godine.

Obveznici programa predškole su djeca rođena u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Kako je u ranijem pozivu navedeno, zahtjevu za upis u program predškole potrebno je priložiti:

  1. Presliku rodnog lista/ izvatka iz matice rođenih za dijete
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenja o prebivalištu
  3. Presliku iskaznice imunizacije
  4. Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu (roditelji su obvezni predati odgojiteljici najkasnije prvog dana pohađanja programa)

Zahtjev za upis može se preuzeti na internetskim stranicama www.dvmp.hr ili iznimno u tajništvu vrtića na adresi Matice hrvatske 13/b, Pakrac.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Dječji vrtić Maslačak Pakrac, Matice hrvatske 13/b, 34550 Pakrac poštom ili putem poštanskog sandučića koji se nalazi na navedenoj adresi.

Realizacija programa predškole planira se za razdoblje od veljače do svibnja 2021. godine. Program predškole za djecu koja nisu polaznici redovnog programa predškolskog odgoja održavat će se u objektima Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac u Pakracu te u područnim objektima Badljevina i Donja Obrijež.

Prije početka provedbe programa roditelji će dobiti detaljne upute o načinu i organizaciji programa.

Program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću je besplatan.

Ravnateljica: Višnja Klobučar

Back to top
X