Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 570/1 k.o. Kričke