Obavijest o prodaji izravnom pogodbom k.č.br. 284/3 u k.o. Kusonje