Obavijest o načinu i proceduri proglašenja prirodne nepogode - Grad Pakrac


Obzirom na upite naših sugrađana, a kako bismo pojasnili zakonsku proceduru proglašenja prirodne nepogode u nastavku vam donosimo informacije o redoslijedu donošenja odluka.

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području županije donosi Župan na prijedlog općinskog načelnika odnosno gradonačelnika, u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 3. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Župan ne može donijeti Odluku bez zaprimljenog zahtjeva od strane općinskog načelnika odnosno gradonačelnika.

Članak 3. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.)

Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 posto vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 posto prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 posto.

Redoslijed proglašenja prirodne nepogode:

  1. Načelnik/gradonačelnik traži proglašenje prirodne nepogode
  2. Župan proglašava prirodnu nepogodu
  3. Oštećenici u roku osam dana od dana proglašenja predaju prijave štete općini/gradu
  4. Općina/grad u roku 15 dana od dana proglašenja dostavlja prvo priopćenje Županijskom povjerenstvu
  5. Općina/grad u roku 50 dana od dana proglašenja dostavlja konačno izvješće Županijskom povjerenstvu
  6. Županijsko povjerenstvo u roku 60 dana od dana proglašenja dostavlja zbirno konačno izvješće općina/gradova Državnom povjerenstvu
  7. Državno povjerenstvo predlaže Vladi RH isplatu pomoći te Vlada donosi Odluku o ublažavanju i uklanjanju posljedica elementarne nepogode
  8. Općina/grad raspoređuju dobivena sredstva sukladno Odluci Vlade odmah po primitku sredstava te o tome dostavljaju izvješće Županijskom povjerenstvu
  9. Županijsko povjerenstvo dostavlja zbirno izvješće o utrošku sredstava Državnom povjerenstvu u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Vlade.

Spomenimo još kako je potrebno da općinska/gradska povjerenstva prije podnošenja zahtjeva  za proglašenje izađu na teren i utvrde postotak štete, a nakon predaje prijava oštećenika potrebno je provjeriti postoje li stvarno štete na prijavljenim parcelama/objektima.

Nastavno na prethodno navedeno, gradonačelnica Grada Pakraca je danas županici podnijela Zahtjev za proglašenje prirodne nepogode od olujnog i orkanskog vjetra za cijelo  područje Pakraca, te se očekuje proglašenje prirodne nepogode u ponedjeljak, 24. srpnja 2023. godine, te će rok prijave štete biti 8 dana od dana objave prirodne nepogode.

Nakon proglašenja prirodne nepogode sugrađane ćemo detaljno informirati o načinu podnošenja prijave štete, a do onda je bitno da nastalu štetu prije sanacije fotografiraju, kako bi imali dokaz o načinjenoj šteti.

 

 

Back to top
Skip to content