Obavijest o javnom uvidu u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca - Grad Pakrac


Na temelju članka 29. stavka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) gradonačelnica Grada Pakraca objavljuje

OBAVIJEST
o javnom uvidu u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca održat će se u razdoblju od 12. ožujka 2024. godine do 26. ožujka 2024. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca bit će izložen na javni uvid u Gradskoj upravi Grada Pakraca, soba 118, 2. kat, svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati.

Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa do isteka roka trajanja javnog uvida. Pisane primjedbe podnose se na priloženom obrascu na adresu: Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac ili na mail: dajana.cavlovic@pakrac.hr.

Primjedbe moraju biti čitko napisane uz navođenje imena, prezimena, adrese i kontakta podnositelja prigovora. Prigovori koji su podneseni izvan roka, nečitko napisani prigovori i prigovori podneseni bez navođenja podataka o podnositelju neće biti uzeti u razmatranje.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević, mag.oec.

KLASA: 945-01/21-01/8
UR.BROJ: 2177-9-30-2/04-24-49

U Pakracu, 11. ožujka 2024. godine

PRILOZI OBAVIJESTI
Obavijest o javnom uvidu
Nacrt izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac
Izmjene i dopune Programa raspolaganja
Obrazac primjedbe

 

 

Back to top
Skip to content