Obavijest Lovačkog društva "Fazan" - Grad Pakrac


Lovačko društvo „Fazan“
Prekopakra, Matkovac 100
34550 PAKRAC

OBAVIJEST

Kojom obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji obrađuju poljoprivredne površine na području lovišta XI/121 „Fazan“, kojim  gospodari Lovačko društvo „Fazan“ iz Pakraca, da prijave štete na poljoprivrednim usjevima najkasnije osam (8) dana od nastanka štete lovnicima na terenu kako slijedi:

  • G. Obrijež, D. Obrijež, M. Banovac, V. Banovac – Josip Savi, mob: 098 683 071
  • Batinjani, Toranj, Strižičevac, Ploštine  i Kapetanovo Polje – Srećko Kraljević, mob: 099 384 2710
  • Badljevina, Omanovac, Dereza ,  D. Grahovljani – Marko  Certić, mob: 098 840 889
  •  Pakrac, Novi i Stari Majur, Klisa, Prekopakra, Kusonje, Kraguj, Dragović – Đordano Delorenci, mob: 099 217 2935
  • Za preuzimanje repelenata trebate se obratiti  domaru društva  gosp. Zlatku Bahnjiku  uz prethodnu najavu na mobitel 099 579 5510, obavezno ponijeti ambalažu sa sobom.

Ako ne postupite prema gore navedenom i 79. članku Zakona o lovstvu ( obveza poljoprivrednih proizvođača je da vrše radnje u cilju sprečavanja nastanka šteta od divljači na poljoprivrednim površinama u dogovoru sa ovlaštenikom prava lova) nećemo priznati nastalu štetu na Vašim poljoprivrednim površinama.

Izvršni odbor LD,,FAZAN“PAKRAC

 

 

Back to top
Skip to content