„Nismo sami“ Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I - Grad Pakrac

Naziv projekta: „Nismo sami“ Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I  UP.02.2.2.06

Nositelj projekta: Grad Pakrac

Partneri na projektu:                                            

Udruga slijepih Pakrac-Lipik

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac

Centar za socijalnu skrb Pakrac

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Kratki opis projekta: Projekt za cilj ima kroz aktivnosti poticati,motivirati i ohrabriti osobe s invaliditetom u aktivnom oblikovanju vlastitog života,osnažiti sudionike kao članove njihovih obitelji,dati im prostor za komunikaciju i samorefleksiju,pružiti im mehanizme za suočavanje s vlastitom situacijom kao i izgraditi kapacitete stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i povećati njihove komunikacijske i zagovaračke vještine te potaknuti javnost na bolje razumijevanje položaja osoba s invaliditetom,posebice slijepih osoba.

Ukupna vrijednost: 1.069.089,20 kn

Intenzitet potpore: 100% ( 85 % ESF, 15% Državni proračun RH)

Projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u sklopu poziva ”UP.02.2.2.06. Širenje mreže socijalni usluga  u zajednici – Faza I

Cilj projekta: Cilj projekta je inicijativama na lokalnom i regionalnom nivou unaprijediti socijalnu uključenost osoba s invaliditetom pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga čime se povećava kvaliteta života i prolongira ili čak otklanja institucionalizacija. Projektom se osnažuje i educiraju stručnjaci koji dolaze u kontakt sa osobama s invaliditetom.

Razdoblje provedbe: 04.05.2020. – 04.11.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Voditelj projekta: Denis Relota, relota.denis1@gmail.com

Koordinator projekta Gordana Đurak: udruga.slijepih.pakrac.lipik@gmail.com tel: 034-412-068

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija o programu Učinkoviti ljudski potencijali posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Pakraca.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020“

 

 

Back to top
Skip to content