Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca - Grad Pakrac


Temeljem odredbi članaka 9., 10., 11., 12 i 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 7/23 i Odluke o javnim prizanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 1/98, 3/03) dana 5. siječnja 2024.g. gradonačelnica raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

 1. Počasni građanin Grada Pakraca
 2. Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”
 3. Pečat Grada Pakraca
 1. Počasnim građaninom Grada Pakraca mogu biti predloženi građani Republike Hrvatske i drugih država, koji su dali osobiti doprinos napretku Grada ili Republike Hrvatske.
 • Za zlatnu plaketu “Grb Grada Pakraca” mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetna ostvarenja u području:
 • gospodarstva,
 • znanosti,
 • odgoja i obrazovanja,
 • zdravstva i socijalne skrbi,
 • kulture,
 • fizičke kulture,
 • tehničke kulture,
 • drugih društvenih djelatnosti,
 • donatorstva,
 • obrane i sigurnosti,
 • graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

2. Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” može se dodijeliti i u obliku javnog priznanja za životno djelo, isključivo fizičkim osobama sa područja Grada Pakraca, koje su svojim dugogodišnjim radom ostavile značajan trag u području svog djelovanja.

3. Za Pečat Grada Pakraca mogu biti predložene fizičke i pravne osobe za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati:

 • životopis te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 • odgovarajuću dokumentaciju (objavljeni radovi, natjecateljski rezultati i dr.)

Poticaj za proglašenje počasnog građanina mogu dati:

 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik  Grada Pakraca,
 • zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Pakraca” i Pečat Grada Pakraca mogu dati fizičke i pravne osobe i to:

 • svaki građanin,
 • vijećnik Gradskog vijeća,
 • gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika Grada Pakraca,
 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • tijela mjesne samouprave,
 • ustanove,
 • udruge građana.

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 23. SIJEČNJA 2024. GODINE

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku Ocjenjivačkom odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, sa naznakom “Natječaj za dodjelu javnih prizanja ” poštom/dostavom na adresu: Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac ili elektroničkom poštom na: pisarnica@pakrac.hr.

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, mag. oec.

KLASA: 061-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-23-1                                                                                                         

 

 

Back to top
Skip to content