Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2021/2022. - Grad Pakrac

Na temelju odredbi članka 21. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca, nakon isteka roka za podnošenje prijava Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Pakraca, utvrđuje  prijedlog

LISTE KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2021/2022.

a) dosadašnji stipendisti Grada Pakraca koji će primati 400,00 kn mjesečne stipendije

rd.br.prezime i imevisoka škola/ godina studija  
01.AJHNER IVASveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, učiteljski fakultet s modulom likovna kultura, 4. godina
02.ČIČKOVIĆ ANASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet odgojno obrazovnih znanosti, eng.jezik i književnost i hrv.jezik i književnost, 5.godina
03.DE MATRINI LORIJANASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, agroekonomika, 2.godina
04.FILIPOVIĆ ANASveučilište u Zadru, njem.jezik i knj. i prevoditeljski studij talijanistike, 4.god
05.JEREMIĆ LUCIJASveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet,  veterinarska medicina, 5.godina
06.LIPUŠIĆ IRMASveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, anglistika i sociologija, 3.godina
07.MAZZONI IVASveučilište u Slavonskom brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti, učiteljski studij, 4.godina
08.MILAKOVIĆ TIN  Tehničko veleučilište u Zagrebu, programsko inženjerstvo, 3. godina
09.OSMAK KARLA  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Biljne znanosti, 3.godina
10.PIEROBON MINEA  Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, učiteljski studij, 5.godina
11.PINTUR IVONASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, studij sociologije i pedagogije, 4.godina
12.RADE KARLASveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija 4.godina
13.SKALNIK HELENASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 3.godina
14.SVJETLIČIĆ VILIMSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elektrotehnike, računarstva i IT, računalstvo 4.godina
15.ŠARČEVIĆ LUKASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elektrotehnike, računarstva i IT, računalstvo 4.godina
16.ŠENHOLD FILIPSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elektrotehnike, računarstva i inf.tehnologija, elektrotehnika, 4.godina
17.ŠIMIĆ MIHOVILSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i IT, računalstvo,  4.godina
18.ŠKONDRO ANASveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, učiteljski studij, 3.godina
19.ŠPANČIĆ DORASveučilište u Zagrebu, Tekstilno tehnološki fakultet, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, 5.godina
20.TUTIĆ LORENASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet, Stručni upravni studij, 3.godina
21.ZELIĆ NIKA  Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pravo, 3.godina

b) stipendisti u ovoj akademskoj godini – socijalni kriterij

rd.br.prezime i imevisoka škola/godina studija
01.DABIĆ NIKOLINAZdravstveno veleučilište Zagreb, sestrinstvo, 1. godina
02.SERTIĆ SAMANTASveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, menadžment, 3.godina
03.ZANDONNA MATAJSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, programsko inženjerstvo, 1.godina
04.ZANDONA GEASveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, biologija 4. g

c) stipendisti u ovoj akademskoj godini – deficitarna zanimanja

rd.br.prezime i imevisoka škola/godina
01.ŠIMIĆ FRANKASveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko biokemijski fakultet, farmacija 5.godina

d) novi stipendisti u ovoj akademskoj godini- druga, treća, četvrta odnosno završna godina studija

rd.br.prezime i imevisoka škola/godina
01.BISTROVIĆ LARAVeleučilište u Šibeniku, turistički menadžment, 5.godina
02.EREIZ ANTONIOTehničko veleučilište u Zagrebu, programsko inženjerstvo, 2.godina
03.HUŠKA LUCIJASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, učiteljski studij, 2.godina
04.KAČER DOMAGOJSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, poduzetništvo, 2.godina
05.KELEMEN FRANKOSveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija 2.godina
06.PJERABON BRUNOSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, programsko inženjerstvo, 2.godina
07.TOMIĆ MARTINASveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, socijalna pedagogija, 2. godina
08.TUKARA BRUNOSveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, 3.godina

e) stipendisti s odgodom (ne primaju stipendiju ove akademske godine)

rd.br.ime i prezimevisoka škola/godina studija za upis tijekom ove akademske godine
01.DELIĆ DINOSveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet  elektrotehnike, računarstva i inf.tehnologija, elektroenergetika,  upis 3. godine
02.KLIGL FILIPSveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, kineziologija, upis 3.godine
03.LAUČAN MATEASveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički fakultet, kemija, upis 5.godine

f) apsolventi u ovoj akademskoj godini (ne primaju stipendiju)

rd.br.prezime i imevisoka škola/zvanje
01.BENDRA ANTUNSveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, elektrotehnika (bacc)
02.DE MARTINI LORENASveučilište u Zagrebu, Hrvatski studij, latinski jezik i povijest, (bacc)
03.NAGY ANJASveučilište u Dubrovniku, odnosi s javnostima (mag)
04.TUTIĆ LORENASveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet, Stručni upravni studij, (bacc)
05.VUJANIĆ LANASveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnički fakultet, Prehrambena tehnologija, (bacc)
06.ŽILI LANASveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, poslovna ekonomija (mag)

Na temelju odredbi članka 21. predmetne Odluke u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.

Prigovor se podnosi gradonačelnici Grada Pakraca koja je dužna donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana.

Odluka gradonačelnice Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

Stručna suradnica: Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/21-01/03
URBROJ: 2162-03-01/02-21-03

U Pakracu, 10. studenoga 2021.

 

 

Back to top
Skip to content