Lista kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2016/2017

Objavljujemo LISTU KANDIDATA koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2016/2017. i pozivamo kandidate da, prije daljnjih postupaka, provjere podatke, te nas obavijeste o eventualnim pogreškama (dubravka.spancic@pakrac.hr). Isto tako, svaki  nezadovoljni kandidat može podnijeti pisani prigovor gradonačelnici Grada Pakraca, koja je dužna donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora.

Odluka gradonačelnice Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

Ove godine odbijen je samo jedan zahtjev za stipendiju prve godine studija za deficitarno zanimanje iz razloga što zanimanje koje kandidat studira nije proglašeno ovogodišnjim deficitom. Kandidat ima mogućnost slijedeće godine studija postati stipendist Grada Pakraca u redovnom postupku.

Problem koji se ponavlja svake godine tijekom natječajnog postupka, odnosno završetkom/početkom akademske godine je nemar stipendista koji ne dostavljaju pravovremeno potvrde o svom studentskom statusu i eventualne zamolbe. Ta situacija znatno usporava rješavanje i postupanje u cijelom postupku i do sada se tolerirala. No, od ove akademske godine svi stipendisti koji se ogluše o rokove natječaja ili ugovora kojega su potpisali, tretirat će se na temelju odredbi članka 6. Ugovora o stipendiranju koji glasi:

 „Ukoliko kandidat ne ispuni obveze iz članka 5. stavka ovog Ugovora gubi pravo na stipendiju te je dužan stipendiju vratiti.“

Članak 5. 

Kandidat se obvezuje da će svaku akademsku godinu redovno i redovito završiti, odnosno upisati narednu godinu studija, o čemu je dužan priložiti pisani dokaz nadležnom gradskom uredu u roku od 8 dana po završetku akademske godine, kao uvjet daljnje isplate stipendije. 

Kandidat se obvezuje da će u roku, a najkasnije do završetka akademske godine, odnosno početka naredne, nadležnom gradskom uredu  priložiti dokaze iz stavka 1. kao i iz članka 4. ovog Ugovora.

Nadležni gradski ured je Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.

Riječ  gradonačelnice

Nakon provedenog natječajnog postupka i za mnoge studente vrlo uspješnog razdoblja, drago mi je zaključiti da imamo ponovno oko 50-tak stipendista u raznim zanimanjima i kategorijama, od čega 12 novih.

Svim stipendistima Grada Pakraca želim uspjeha u ovom iznimno ozbiljnom i jednom od najljepših razdoblja u životu!

Vjerujem  da vama i vašim obiteljima dragi stipendisti ova  iako skromna gradska stipendija itekako  pomogne i omogućuje lakše obrazovanje.  Stipendijom želimo potaknuti vas mlade na daljnje obrazovanje te realizirati cilj stipendiranja; da se vratite u svoj grad i doprinesete svojim stručnim znanjem i vještinama razvoju našeg Pakraca.

Naravno, ako vas obiteljske ili profesionalne prilike odvedu negdje dalje, nadamo se da nećete zaboraviti doprinos svog grada i da ćete se rado toga sjećati uz činjenicu da su neki studenti primili više od 50.000,00 kuna stipendije tijekom studija.

Očekujem da cilj stipendiranja, kao i samo studiranje, shvatite ozbiljno i iskažete volju za povratkom u svoj Pakrac makar pokušajem da pronađete ovdje posao. Na žalost, u ovom trenutku još ne postoje uvjeti unutar kojih ćemo i mi biti u situaciji jamčiti vama nakon diplomiranja kvalitetan stručni staž i zapošljavanje, no to nam je prioritetni zadatak i zajednički posao!

Svako dobro,

obnašateljica dužnosti gradonačelnika

Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.