Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu učeničke stipendije u školskoj godini 2017/2018.

Na temelju odredbi članka 17. Odluke o stipendiranju učenika Srednje škole Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/17) nakon isteka roka za podnošenje prijava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pakraca, utvrđuje

LISTA KANDIDATA
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu učeničke stipendije u školskoj godini 2017/2018.

I.

a) kandidati za učeničku stipendiju koji stječu pravo na stipendiju (po proju bodova)u školskoj godini 2017/2018.

rd.br.

prezime i ime

zanimanje

upisana god.

broj bodova

01.

KOVAČEVIĆ DEJAN

Monter suhe gradnje

I.

15

02.

BABOJELIĆ STJEPAN

Monter suhe gradnje

I.

7

II.

Na temelju odredbi članka 17. Stavka 2. predmetne Odluke, svaki kandidat u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata, može podnijeti pisani prigovor na listu kandidata.
Prigovor se podnosi gradonačelnici Grada Pakraca koja je dužna donijeti odluku o prigovoru u daljnjem roku od 8 dana.
Odluka gradonačelnika Grada Pakraca o prigovoru je konačna.

stručna suradnica
Dubravka Špančić

KLASA: 604-01/17-01/04
URBROJ: 2162-04/05-17-03
U Pakracu, 31.10. 2017.