KOMUNALAC Počela distribucija žutih kanti - Grad Pakrac

SONY DSC
žuto plave kante

Početkom studenog pakrački Komunalac je započeo s distribucijom po domaćinstvima žutih kanti veličine 120 litara namijenjenih za prikupljanje plastičnog otpada. Prve takve kante dobili su domaćinstva u dijelu zapadnih naselja Grada Lipika.

Kako Komunalac kante distribuira u vremenu kada je slobodna tehnika i ljudstvo distribucija kanti će potrajati najvjerojatnije sve do veljače. Potrebno je distribuirati 5370 žutih kanti te 76 žutih kontejneri veličine 1100 litara iste namjene za višeetažne stambene zgrade i veće poslovne prostore. Pored toga u ovoj distribuciji će biti podijeljeno i oko 500 plavih kanti, također veličine  120 litara, namijenjenih prikupljanju papirnatog otpada jer kante te namjene još uvijek nisu dobila domaćinstva u Badljevini i još nekim naseljima.

Kante i kontejneri su za korisnike besplatni. No oni ostaju u vlasništvu gradova Pakraca i Lipika koji su ih nabavili u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te ih korisnici ne mogu otuđiti, oštetiti ili prenamijeniti.

Komunalac planira s pražnjenjem ovih kanti jednom mjesečno početi u ožujka. Dodatno pražnjene ovih kanti, kao i onih smeđih za papir, neće za korisnike značiti automatsko poskupljenje odvoza kućnog otpada čija cijena se definira odlukom gradskih vlasti u sklopu ukupnih mjera sakupljanja otpada.

 

 

Back to top
Skip to content