JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA PAKRACA – KONTAKT PODACI

GRADONAČELNICA:  
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.  
Telefon(034) 411 080  
Mobitel099 733 2042  
Fax(034) 411 081  
Emailanamarija.blazevic@pakrac.hr  
gradonacelnik@pakrac.hr  
       
ZAMJENIK GRADONAČELNICE:  
Marijan Širac, dipl. oec.  
Telefon(034) 411 080  
Mobitel098 927 3910  
Fax(034) 411 081  
Emailmarijan.sirac@pakrac.hr  
       
ZAMJENIK GRADONAČELNICE (IZ REDA SRPSKE NACIONALNE MANJINE):  
Nikola Ivanović  
Telefon(034) 411 080  
Mobitel098 954 7657  
Fax(034) 411 081  
Emailnikola.ivanovic@pakrac.hr  
       
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRAD PAKRACA  
       
PROČELNIK:  
Tomislav Petrač, dipl. iur.  
Telefon(034) 411 080  
Mobitel098 519 897  
Fax(034) 411 081  
Emailprocelnik@pakrac.hr  
       
 ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
       
 VODITELJ ODSJEKA: 
   
 Telefon  
 Mobitel  
 Fax  
 Email  
       
 STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI: 
 Dubravka Špančić 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel- 
 Fax(034) 411 081 
 Emaildubravka.spancic@pakrac.hr 
       
 STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI: 
 Marija Martinelli, bacc. admin. publ. 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel- 
 Fax(034) 411 081 
 Emailmarija.martinelli@pakrac.hr 
       
 REFERENTICA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA: 
 Tatjana Luksetić 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel- 
 Fax(034) 411 081 
 Emailtatjana.luksetic@pakrac.hr 
       
 REFERENTICA OPĆIH POSLOVA: 
 Snježana Špelić 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel- 
 Fax(034) 411 081 
 Emailsnjezana.spelic@pakrac.hr 
       
 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE 
       
 VODITELJ ODSJEKA: 
 Vinko Pečanić, dipl. oec. 
 Telefon(034) 511 052 
 Mobitel099 314 9302 
 Fax(034) 411 081 
 Emailfinancije@pakrac.hr 
 vinko.pecanic@pakrac.hr 
       
 REFERENTICA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE: 
 Lidija Kufner 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel- 
 Fax(034) 411 081 
 Emaillidija.kufner@pakrac.hr 
       
 REFERENTICA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKIH POSLOVA: 
 Snježana Kaćera 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel099 5612 915 
 Fax(034) 411 081 
 Emailsnjezana.kacera@pakrac.hr 
       
  PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I MEĐUNARODNU SURADNJU
       
  VODITELJICA PODODSJEKA
  Adriana Pepić, struč. spec. oec.
  Telefon(034) 411 080
  Mobitel 
  Fax(034) 411 081
  Emailadriana.pepic@pakrac.hr
       
  VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE
  Zrna Garača, mag. oec.
  Telefon(034) 411 080
  Mobitel 
  Fax(034) 411 081
  Emailzrna.garaca@pakrac.hr
       
  VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POLJOPRIVREDU
  Dajana Čavlović, mag. ing. agr.
  Telefon(034) 411 080
  Mobitel 
  Fax(034) 411 081
  Emaildajana.vacek@pakrac.hr
       
  VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POLJOPRIVREDU
  Dominika Babac, mag. ing. agr.
  Telefon(034) 411 080
  Mobitel 
  Fax(034) 411 081
  Emaildominika.babac@pakrac.hr
       
 ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI 
       
 VODITELJICA ODSJEKA: 
 Marija Čar, inž. građ. 
 Telefon(034) 313 191 
 Mobitel099 443 1511 
 Fax(034) 411 081 
 Emailmarija.car@pakrac.hr 
       
 STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU: 
 Saša Lapaš, inž. el. 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel099 5612 913 
 Fax(034) 411 081 
 Emailsasa.lapas@pakrac.hr 
       
 VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IMOVINSKE POSLOVE: 
 Ivona Sandrin, mag. iur. 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel  
 Fax(034) 411 081 
 Emailivona.sandrin@pakrac.hr 
       
 KOMUNALNI REDAR: 
 Tomislav Luksetić 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel099 703 2148 
 Fax(034) 411 081 
 Emailtomislav.luksetic@pakrac.hr 
       
 REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE: 
 Darko Miletić 
 Telefon(034) 511 055 
 Mobitel098 780 865 
 Fax(034) 411 081 
 Emaildarko.miletic@pakrac.hr 
       
 REFERENTICA ZA GRADITELJSTVO: 
 Josipa Žili 
 Telefon(034) 411 080 
 Mobitel- 
 Fax(034) 411 081 
 Emailjosipa.zili@pakrac.hr 
       
VLASTITI POGON  
       
VODITELJ:  
Almir Delihodžić  
Telefon   
Mobitel099 443 1512  
Fax(034) 411 081  
Emailalmir.delihodzic@pakrac.hr