– Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca

PROČELNIK:

Tomislav Petrač, dipl. iur.


ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI


STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:

Dubravka Špančić


STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:

Marija Martinelli, bacc. admin. publ.


REFERENTICA ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA:

Tatjana Luksetić


REFERENTICA OPĆIH POSLOVA:

Snježana Špelić


ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE


VODITELJ ODSJEKA:

Vinko Pečanić, dipl. oec.


REFERENTICA ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE:

Lidija Kufner


REFERENTICA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKIH POSLOVA:

Snježana Kaćera


PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I MEĐUNARODNU SURADNJU


VODITELJICA PODODSJEKA

Adriana Pepić, struč. spec. oec.


VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

Zrna Garača, mag. oec.


VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA POLJOPRIVREDU

Dajana Čavlović, mag. ing. agr.


ODSJEK ZA GRADITELJSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI


VODITELJICA ODSJEKA:

Marija Čar, inž. građ.


STRUČNI SURADNIK ZA INFRASTRUKTURU:

Saša Lapaš, inž. el.


VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE:

Ivona Sandrin, mag. iur.


KOMUNALNI REDAR:

Tomislav Luksetić


REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE:

Darko Miletić


REFERENTICA ZA GRADITELJSTVO:

Josipa Žili

Back to top
X
Skip to content