Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2020.g. - Grad Pakrac

Temeljem mjera za poticanje zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjere „Javni rad„ i Programa javnih radova na području Grada Pakraca za 2020.g., dana 3. kolovoza 2020.g. Grad Pakrac objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za zapošljavanje u Programu javnih radova Grada Pakraca za 2020.g.

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Grada Pakraca.

Broj traženih radnika: 9.

Naziv radnog mjesta: radnik na revitalizaciji javnih površina.

Stručna sprema: NKV, KV i SSS.

Radno vrijeme: 7-15 sati

Prijevoz: ima u cijelosti.

Radno iskustvo: nije bitno.

Mjesto rada: područje Grada Pakraca.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • zamolba,
  • kopija osobne iskaznice,
  • potvrda o radnom stražu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz o posebnom statusu.

Prijave se mogu podnijeti poštom na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu (ured 114) najkasnije do 12. kolovoza 2020.g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.

 

 

Back to top
Skip to content